ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE GRUDZIEŃ

 1. ODWIEDZINY MIKOŁAJA
 2. Określanie swojego nastroju
 3. Zapoznanie z postacią Mikołaja w kontekście kulturowym
 4. Poznanie tradycji związanych z postacią Mikołaja w Polsce i w wybranych krajach
 5. Rozwijanie umiejętności przeliczania
 6. Utrwalanie pojęcia mały, duży
 7. Zapoznanie z piosenką o Mikołaju, rozwijanie reakcji na określone sygnały
 8. ZIMA JEST CORAZ BLIŻEJ
 9. Zapoznanie z oznakami zimy
 10. Rozwijanie mowy
 11. Rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej
 12. Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi
 13. Rozwijanie kondycji fizycznej
 14. MAGIA ŚWIĄT
 15. Poznawanie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 16. Zapoznanie z kolejnymi etapami przygotowań do Świąt
 17. Rozwijanie procesów poznawczych poprzez uczestniczenie w zabawach i sytuacjach edukacyjnych
 18. Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i dokonywania opisu na podstawie ilustracji
 19. Rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych
 20. Zachęcanie dzieci do śpiewania kolęd i piosenek o tematyce świątecznej
 21. Stwarzanie okazji do swobodnej improwizacji ruchowej przy muzyce
 22. ZABAWKI
 23. Rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przedmiotach i treściach przekazywanych przez nauczyciela
 24.  Zapoznanie z zabawkami przeszłości
 25. Rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności
 26. Rozwijanie prawidłowej postawy

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

– układanie rytmów dwu- i trzyelementowych

– określanie liczebności zbiorów, przeliczanie

– utrwalanie pojęcia mały, duży

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– wspólna organizacja spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia – warsztaty dekorowania pierników

Data:   13.12.2023r.  godz.15:00

– kontakt mailowy, telefoniczny, spotkania indywidualne w miarę potrzeb

– zamieszczanie informacji na stronie internetowej