Założenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze w miesiącu październik

TEMAT: W sadzie jesienią.

• Rozwijanie mowy – utrwalenie informacji o owocach (wygląd, nazwy).
• Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 4 – porównywanie liczebności zbiorów.
• Rozwijanie umiejętności tanecznych i sprawności manualnej.
• Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy i rozwijanie sprawności fizycznej.
• Dbanie o porządek na stanowisku pracy.
• Tworzenie kącika z owocami i warzywami.
• Rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów.
• Kiszenie kapusty.

TEMAT: Zwierzęta jesienią.

• Rozwijanie mowy.
• Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat przygotowań zwierząt do zimy.
• Rozwijanie umiejętności segregowania.
• Rozwijanie pamięci.
• Rozwijanie zdolności koncentracji podczas działania.
• Rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej.
• Wzbogacenie wiedzy o leśnych zwierzętach (przygotowanie się do zimy).
• Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji: smutek i radość.
• Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

TEMAT: Kochamy swoich najbliższych.

• Nazywanie członków rodziny.
• Rozwijanie intuicji geometrycznej.
• Rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej.
• Nawiązywanie relacji rówieśniczych.
• Rozwijanie świadomości własnego ciała oraz poczucia rytmu.
• Rozwijanie umiejętności plastycznych.
• Budzenie poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy.
• Utrwalanie dzielenia wyrazów na sylaby.
• Poznanie praw i obowiązków dziecka.
• Poszerzanie wiedzy na temat kształtów.
• Poznanie nazw domów i nazw znajdujących się w nich pomieszczeń.

TEMAT: Domowi ulubieńcy.

• Rozwijanie mowy – utrwalenie nazw zwierząt domowych.
• Segregowanie obrazków ze zwierzętami przez dopasowanie do nich właściwych akcesoriów.
• Rozwijanie mowy, kreatywności i wyobraźni.
• Rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie odruchu prawidłowej postawy.
• Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych oraz dbanie o porządek na stanowisku pracy.
• Poznanie zasad właściwej opieki nad zwierzętami.
• Poznanie głosów wybranych zwierząt.
• Poznanie zawodu weterynarza