Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

Tematy kompleksowe:

I TYDZIEŃ:  „W przedszkolu”

II TYDZIEŃ: „ Oto ja”

III TYDZIEŃ: „ Moja droga do przedszkola”

IV TYDZIEŃ: „ Jesień w parku, w lesie”

I TYDZIEŃ:  „W przedszkolu”

– utrwalenie znajomości imion koleżanek i kolegów z grupy;

– opowiadanie o wspomnieniach z wakacji;

– poznanie zapisu graficznego swojego imienia;

– zapoznanie z kącikami tematycznymi w sali przedszkolnej;

– poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas spacerów i zabaw na świeżym powietrzu;

– stworzenie kodeksu grupowego;

– poznanie pomieszczeń przedszkolnych i osób w nich pracujących;

– wprowadzenie samogłoski A,O – metoda krakowska,

II TYDZIEŃ: „ Oto ja”

– wypowiadanie się na temat swojego nastroju;

– opowiadanie o sobie, o swoim wyglądzie i swoich zainteresowaniach;

– opisywanie wyglądu swoich kolegów i koleżanek, wskazywanie wspólnych cech;

– poznanie i nazywanie części ciała;

– wykonanie własnego portretu;

– rozwijanie orientacji przestrzennej;

– poznanie i nazywanie podstawowych emocji: radość, smutek, złość, strach, zazdrość;

– utrwalenie kolorów;

– utrwalenie poznanych samogłosek A,O.

III TYDZIEŃ: „ Moja droga do przedszkola”

– utrwalenie prawidłowego sposobu przechodzenia przez pasy;

– utrwalenie kolorów znajdujących się na sygnalizatorze świetlnym;

– poznanie figury geometrycznej koło;

– utrwalenie numerów alarmowych;

– rozwijanie sprawności manualnej podczas wykonywania prac plastycznych;

– poznawanie znaczenia udzielania pierwszej pomocy;

– doskonalenie techniki ruchu podczas zabaw muzyczno-ruchowych;

– metoda krakowska; utrwalenie poznanych samogłosek, wprowadzenie samogłoski U/Ó.

IV TYDZIEŃ: „ Jesień w parku, w lesie”

– poznanie oznak jesieni;

– utrwalenie liczenia w zakresie 4;

– układanie i kontynuowanie ułożonych rytmów;

– poznanie figury geometrycznej kwadrat;

– poznanie wybranych darów jesieni;

– zapoznanie z nazwami grzybów jadalnych i trujących;

– poznanie wyglądu liści klonu, kasztanowca, dębu, leszczyny

– rozwijanie sprawności ruchowej;

– rozwijanie poczucia rytmu;

– rozwijanie mowy.