ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE PAŹDZIERNIK

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE  

PAŹDZIERNIK

 1. JESIENIĄ W SADZIE I W OGRODZIE (2 TYGODNIE)
 2. Rozpoznawanie, wyróżnianie i nazywanie znanych przedmiotów, osób, warzyw i owoców
 3. Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią
 4. Poznanie i nazywanie darów jesieni;
 5. Poznanie otoczenia przyrodniczego: sad, ogród
 6. Obserwowanie najbliższego otoczenia i wypowiadanie się na temat obserwacji
 7. Doskonalenie czynności samoobsługowych
 8. Stosowanie zasad zgodnego współżycia w grupie.
 • ZWIERZĘTA JESIENIĄ
 • Poznanie sposobów przygotowywania się zwierząt i ludzi do zimy- zapasy
 • Rozpoznawanie ziaren i nasion dla ptaków
 • Rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt
 • Dzielenie słów na sylaby
 • Usprawnianie narządów mowy poprzez zabawy artykulacyjne
 • Słuchanie krótkich utworów literackich oraz odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści.
 • OTO JA
 • Rozwijanie znajomości części ciała; rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała
 • Utrwalanie informacji o sobie
 • Rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką
 • Poznanie zmysłów
 • Rozwijanie sprawności manualnej

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

– próby liczenia w trakcie wykonywania  codziennych czynności

– utrwalanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt

– układanie 2-elementowych rytmów

– nauka orientacji  w schemacie swojego ciała

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– kontakt mailowy, telefoniczny

– zamieszczanie informacji na stronie internetowej

– jesienna praca wykonana z rodzicem w domu „Korale Pani Jesieni”- przyniesienie do przedszkola

i  omówienie z dziećmi