PRACA Z RODZICAMI W DOMU –PAŹDZIERNIK

„KORALE PANI JESIENI”

CO? Wykonaj z dzieckiem korale Pani Jesieni

Z CZEGO? Z wszelkich dostępnych materiałów przyrodniczych (kasztany, jarzębina, grzyby, liście, suszone owoce itp.)

PO CO? Pozwól dziecku poznać dary Jesieni, pozwól także doznać zmysłowo materiał przyrodniczy. Wyzwól u dziecka kreatywność i chęć do działania.

CO MAM Z TYM ZROBIĆ I DO KIEDY? Przynieś do sali do dnia 11 X 2023r. (proszę podpisać prace, prace zostaną omówione na zajęciach)

  PRACA OBOWIĄZKOWA

DLA WSZYSTKICH DZIECI

Z GRUPY MOTYLKI