Założenia wychowawczo-dydaktyczne WRZESIEŃ

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE  

WRZESIEŃ

 1. NUCI KAŻDY MALUCH RADOŚNIE, ŻE NA PRZEDSZKOLNEGO ZUCHA WYROŚNIE

(ADAPTACJA) 2TYGODNIE

Stwarzanie warunków sprzyjających adaptacji dzieci do warunków przedszkolnych

 • Zapoznanie dzieci z przestrzenia przedszkola i zasadami w niej obowiązującymi
 • Wdrażanie maluchów do zgodnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej
 • Zapoznanie dzieci z planem dnia obowiązującym w przedszkolu
 • Kształtowanie u maluchów umiejętności rozpoznawania znaczka swojej grupy: jego wyglądu i nazwy
 • Organizowanie sytuacji zabawowych sprzyjających poznaniu imion kolegów z grupy
 • Organizowanie spacerów wokół przedszkola w celu zapoznania dzieci z zasadami bezpieczeństwa i poruszania się na terenie przedszkolnym
 • 2. KROPELKI DESZCZU TAŃCZĄ POD CHMURAMI – JESIENNĄ MUZYKĄ BAWIĄ SIĘ DZIŚ Z NAMI (2 TYGODNIE)
 • Wzbogacenie wiedzy na temat zmian zachodzących w przyrodzie w czasie jesieni (las, park)
 • Doskonalenie poczucia rytmu i umożliwienie dzieciom obcowania z muzyką klasyczną
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez zabawy rytmiczne, słuchanie muzyki, wspólne muzykowanie, ekspresję plastyczną przy muzyce
 • Zachęcanie dzieci do podejmowania działań rozwijających słuch i pamięć muzyczną
 • Poszerzanie słownictwa maluchów, kształtowanie umiejętności budowania zdań złożonych
 • Stwarzanie okazji do improwizowania na instrumentach przy różnych utworach muzycznych

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

– próby liczenia w trakcie wykonywania  codziennych czynności

– wprowadzenie figur geometrycznych

– nauka orientacji  w schemacie swojego ciała

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– zebranie informacyjne

– przynoszenie wyprawek

– kontakt mailowy, telefonicznej

– zamieszczanie informacji na stronie internetowej