ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE KWIECIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. ZABAWY Z MATEMATYKĄ

Rozwijanie umiejętności matematycznych

– Rozwijanie umiejętności przeliczania w dostępnym dla siebie zakresie

– Rozwijanie umiejętności segregowania elementów wg 1 cechy

– Utrwalanie nazw kolorów

– Układanie rytmów

2. WIOSNA NA WSI

Poznanie nazw oraz odgłosów wydawanych przez zwierzęta na wsi

– Rozwiązywanie zagadek

– Rozwijanie wiedzy na temat prac na wsi

– Poznanie sposobu powstawania mleka, zwierząt, które dają mleko

3. DBAMY O PRZYRODĘ

Zapoznanie ze sposobami dbania o naszą planetę

– Rozwijanie mowy

– Zapoznanie z kolorami pojemników na odpady

– Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy

4. POLSKA-MOJA OJCZYZNA

– Rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą

– Utrwalanie symboli narodowych

– Zapoznanie z wyglądem mapy Polski

– Poznanie wybranych polskich legend

Edukacja matematyczna:

– próby przeliczania do 5 (powyżej z chętnymi); przeliczanie w dostępnym dla siebie zakresie

– utrwalanie kolorów

– układanie rytmów

Współpraca z rodzicami:

– SESJA ZDJĘCIOWA- 18.04.2024

– wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń

– założenie ogródka grupowego w ogrodzie przedszkolnym

DODATKOWO REALIZUJEMY:

-program umuzykalniający Pauliny Chmurskiej „Rosnę śpiewająco”- numer na KWIECIEŃ

– praca Metodą Krakowską „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” J. Cieszyńskiej

Utrwalanie samogłosek A, O, E, I, U, Ó, Y