ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD

 1. A DESZCZ PADA I PADA
 2. Stwarzanie warunków do eksperymentowania z wodą
 3. Rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia czytanego tekstu
 4. Wzbogacanie wiedzy na temat otaczającego świata
 5. Rozwijanie sprawności manualnej, zdolności plastycznych
 6. Rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego
 7. Rozwijanie percepcji wzrokowej
 8. CO POWINIENEM WIEDZIEĆ O POLSCE
 9. zapoznanie z wyglądem symboli narodowych: flaga, godło
 10. poznanie wybranych polskich legend
 11. poznanie słowa niepodległość
 12. Rozwijanie sprawności manualnej, zdolności plastycznych
 13. DBAMY O NASZE ZDROWIE I HIGIENĘ
 14. dbanie o higienę poprzez: częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem, prawidłowe mycie zębów po posiłkach, codzienne mycie całego ciała, codzienną zmianę bielizny, samodzielne korzystanie z toalety
 15. utrzymywanie porządku w miejscu zabawy.
 16. przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw
 17. spożywanie owoców i warzyw, ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów.
 18. przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
 19. podkreślanie wagi dbania o własne zdrowie
 20. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA
 21. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze
 22. Zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi
 23. Zapoznanie z numerami alarmowymi
 24. Zapoznanie z wybranymi zawodami t.j. lekarz, policjant, strażak

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

– NAUKA ORIENTACJI W SCHEMACIE WŁASNEGO CIAŁA, nazywanie części ciała, wskazywanie ich

– UTRWALANIE NAZW FIGUR GEOMETRYCZNYCH

– UTRWALANIE LICZENIA DO 5 W SYTUACJACH SPONTANICZNYCH

– PRÓBY ODRÓŻNIANIA BŁĘDNEGO LICZENIA OD POPRAWNEGO

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– pedagogizacja rodziców poprzez wywieszanie artykułów na tablicy

– kontakt mailowy, telefoniczny

– zamieszczanie informacji na stronie internetowej