ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE STYCZEŃ

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

MIESIĄC STYCZEŃ

MOTYLE

 1. TAK NAM MIJA CZAS
 2. rozwijanie mowy
 3. budzenie zainteresowania upływem czasu
 4. zapoznanie z porami roku
 5. zapoznanie z zawodem zegramistrza
 6. kształtowanie nawyku poprawnej postawy, sprawności manualnej i koncentracji uwagi
 7. ZWIERZĘTA ZIMĄ
 8. rozwijanie mowy
 9. zdobywanie informacji na temat dokarmiania ptaków
 10. rozwijanie zainteresowania zajęciami
 11. rozwijanie umiejętności przeliczania
 12. dbanie o estetykę wykonywania pracy plastycznej
 13. BABCIE I DZIADKOWIE
 14. Rozwijanie mowy
 15. Nauka wierszy i piosenek na pamięć
 16. Klasyfikowanie elementów ze względu na cechę (np. kolor, wielkość)
 17. rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej
 18. rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas działania
 19. pobudzanie kreatywności i zdolności plastycznych
 20. FRYZJER, WETERYNARZ CZY LEKARZ?
 21. Rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przedmiotach i treściach przekazywanych przez nauczyciela
 22.  Zapoznanie z wybranymi zawodami oraz przyrządami potrzebnymi do ich wykonywania
 23. Ilustrowanie piosenki ruchem
 24. Rozwijanie prawidłowej postawy ciała

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

– utrwalanie umiejętności przeliczania

– segregowanie elementów wg podanej cechy

– poznanie pór roku oraz cykliczności ich występowania

– utrwalanie pojęcia mały, duży

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– wspólna organizacja spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka

Data:   11.01.2024r.  godz.15:00

– kontakt mailowy, telefoniczny, spotkania indywidualne w miarę potrzeb

– zamieszczanie informacji na stronie internetowej