ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE MARZEC

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

NA MIESIĄC MARZEC

MOTYLE

TEMATY KOMPLEKSOWE:

  1. ZWIERZĘTA SPRZED MILIONÓW LAT

Wzbogacenie wiedzy na temat czasów prehistorycznych oraz dinozaurów

– Zapoznanie dzieci z hipotezami wyginięcia dinozaurów

– Pobudzenie wyobraźni, lepienie z plasteliny

– Rozbudzenie ekspresji muzycznej

– Rozwijanie percepcji słuchowej

  • POGODA MARCOWA

Prowadzenie obserwacji pogody

– Zapoznanie z powiedzeniem ubranie się na cebulkę

– Zapoznanie z symbolami pogpdowymi

– Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie

  • WIOSNO,ACH TO TY!

-Wzbogacanie wiedzy na temat nadejścia kolejnej pory roku –wiosny

-Rozpoznawanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesna wiosną

-Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

-Rozwijanie umiejętności syntezy sylabowej wyrazów

-Rozbudzanie zaciekawienia światem przyrody

-Wzbogacanie wiadomości na temat zachowania zwierząt wczesna wiosną

-Kształtowanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia

-Doskonalenie percepcji wzrokowej

– Kształtowanie samodzielności w trakcie ubierania się oraz ustawiania się w pary

  • ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ

-Poznanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych

-Kształtowanie umiejętności kreślenia: kropek, linii, koła

-Kształtowanie umiejętności układania historyjki obrazkowej 3-elementowej

-Odczuwanie radości ze wspólnego przygotowywania świąt rodzinnych

Edukacja matematyczna:

– próby przeliczania do 5 (powyżej z chętnymi); przeliczanie w dostępnym dla siebie zakresie

– utrwalanie kolorów

– układanie rytmów

Współpraca z rodzicami:

– konkurs na Ozdobę Wielkanocną (informacje zostaną podane na oddzielnym ogłoszeniu)

– Wspólne tworzenie kącika wiosennego, zapełnianie ogródka grupowego w nasiona i inne rośliny.

– Przyniesienie elementów niezbędnych do zasiania rzeżuchy (pomarańczowe pojemniczki po zabawkach z Kinder Jajek)

– Uczestniczenie w kiermaszu Wielkanocnym w dniach 27-28.03.2024r.

DODATKOWO REALIZUJEMY:

-program umuzykalniający Pauliny Chmurskiej „Rosnę śpiewająco”- numer na MARZEC

– praca Metodą Krakowską „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” J. Cieszyńskiej

Wprowadzenie samogłosek A, O, E, I, U, Ó, Y