Założenia dydaktyczno-wychowawcze Styczeń

I. Czy można cofnąć czas?

– poznanie narzędzi służących  do pomiaru czasu: klepsydra, zegar wskazówkowy, zegar elektroniczny, zegar słoneczny;

– zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy;

– budzenie zainteresowań literami, poznanie litery U,u;

– poznanie nazw miesięcy;

– zapoznanie z charakterystycznymi cechami pór roku;

II. Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?

– poznanie nazw ptaków zimujących w Polsce: wrona, wróbel, sroka;

– budzenie zainteresowań literami, poznanie litery J,j;

– odkrywanie zapisu cyfrowego liczb 8;

– poznanie sposobu odżywiania się ptaków;

– rozwijanie sprawności fizycznych;

– poznanie zawodu leśniczego;

– poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania ptaków zimą;

– rozwijanie umiejętności plastycznych;

III. Kto to taki: mama mamy i tata taty?

– wzbudzanie szacunku do osób starszych- wypowiadanie się na temat swoich babć i dziadków;

– budzenie zainteresowań literami- poznanie litery Y,y;

– odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9;

– budzenie zainteresowań historią- opowiadanie o dawnych sposobach spędzania czasu wolnego;

– tworzenie drzewa genealogicznego – opowiadanie o członkach swojej rodziny;

– rozwijanie ekspresji ruchowej i słownej poprzez łączenie śpiewu z elementem ruchu;

– przygotowanie upominków dla babci i dziadka;

– nauka wierszy i piosenek o babci i dziadku;

IV. Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?

– rozwijanie mowy- wypowiadanie się na podstawie wysłuchanego tekstu;

– rozwijanie zdolności twórczych-tworzenie stroju karnawałowego z materiałów do recyklingu;

– doskonalenie umiejętności przeliczania- wykonywanie obliczeń na materiale konkretnym;

– poznanie zwyczajów karnawałowych w różnych krajach;

– rozwijanie ciekawości badawczej- poznanie jakie produkty spożywcze zawierają cukier;

– zapoznanie z tradycją tłustego czwartku;

– Metoda Krakowska – poznanie nowych sylab.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

  • występ „JASEŁKA” w MOK czwartek 5.01.2023r.
  • wyjście do MOK z okazji WOŚP 13.01.2023r.
  • występ z okazji Dnia Babci i Dziadka
  • przygotowanie strojów na występy
  • systematyczne przynoszenie przedmiotów potrzebnych na zajęcia
  • stały kontakt mailowy i telefoniczny
  • zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola