Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień

1. Zabawki
2. Odwiedziny Mikołaja
3. Zima jest coraz bliżej
4. Magia świąt

Temat : Zabawki
– Wdrażanie do dbania o własne i cudze rzeczy;
– Poznanie zabawek z przeszłości, jakimi bawili się rodzice lub dziadkowie;
– Zapoznanie ze znanymi misiami; sposoby powstawania pluszowych misiów;
– Zdobywanie informacji na temat zabawek z przyszłości;
– Rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej;
– Budzenie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka; Rozbudzanie ekspresji teatralnej;
– Rozwijanie zdolności językowych;
– Rozwijanie sprawności fizycznej; zapobieganie pogłębianiu się wad postawy.

Temat: Odwiedziny Mikołaja
– Poznanie tradycyjnego wyglądu, cech i roli Świętego Mikołaja;
– Zapoznanie z Legendą o Świętym Mikolaju;
– Poznanie tradycji związanych ze Świętym Mikołajem w różnych krajach;
– Wczuwanie się w sytuację innych osób;
– Zapoznanie z działaniami wykonywanymi przez wolontariuszy;
– Dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby;
– Rozwijanie postawy badawczej;
– Wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł.

Temat: Zima jest coraz bliżej
– Budzenie zainteresowania przyrodą. Zachęcanie do obserwowania zmian w otoczeniu związanych z zimową porą;
– Poznanie oznak zimy;
– Stymulacja zmysłu dotyku poprzez zabawy z piankoliną i sztucznym śniegiem;
– Rozwijanie umiejętności swobodnego ruchu i orientacji w przestrzeni; doskonalenie poczucia rytmu;
– Rozwijanie kreatywności;
– Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia;
– Zakładanie hodowli kryształów soli;
– Rozwijanie postawy badawczej.

Temat: Magia świąt
– Poszerzanie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji panujących w kraju w okresie świąt Bożego Narodzenia;
– Poszerzenie wiadomości na temat tradycji około świątecznych w innych krajach świata;
– Rozbudzenie zainteresowania kulturą innych państw;
– Wspólne kolędowanie- wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej;
– Doskonalenie umiejętności składania życzeń; rozwijanie inwencji twórczej;
– Wyrażanie i nazywanie różnych emocji towarzyszących Świętom Bożego Narodzenia;
– Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania;

Rozwijanie zainteresowania literami: l, L, y, Y, r, R, oraz cyfrą 0, 7 w toku zabaw.

Edukacja matematyczna
– Rozbudzanie zainteresowania kodowaniem;
-Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaku graficznego liczb;
– Doskonalenie umiejętności liczenia w trakcie zabawy;
– Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów;
– Utrwalanie nazw dni tygodnia, miesięcy;
– Rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych.

Metoda Krakowska – Symultaniczno Sekwencyjna Nauka Czytania:
– Wprowadzenie sylab : SZA, SZO, SZE, SZU, SZÓ, SZY; ŻA, ŻO, ŻE, ŻU, ŻÓ, ŻY, RZA, RZO, RZE, RZU, RZÓ, RZY- powtarzanie, rozumienie, nazywanie;
– Odczytywanie sylab z zeszytu: ” Kocham czytać” J. Cieszyńskiej, zeszyt 10.
– Utrwalanie dotychczas poznanych sylab otwartych.

Współpraca z rodzicami:
– Rozmowy indywidualne na życzenie rodziców;
– Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć ( m.in. produkty na świąteczne pierniki);
– 12.12.2023r. Pieczenie świątecznych pierników;
– Kontakt mailowy i messengerowy;
– Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola;
– Uczestniczenie w akcjach charytatywnych: „Góra grosza”;
– 19.12.2023r. Spotkanie z Mikołajem;
– 19.12.2023r. godz.: 15:00 – Przedstawienie z udziałem rodziców z okazji Świąt Bożego Narodzenia.