Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc marzec

 1. Zwierzęta sprzed milionów lat
  2. Pogoda marcowa
  3. Mamy różne charaktery
  4. Wiosno, ach to ty!
  5. Wielkanoc

Temat : Zwierzęta sprzed milionów lat

 • Poznanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na ziemi przed milionami lat;
 • Wzbogacenie wiedzy o dinozaurach: rozpoznawanie dinozaurów oraz zapoznanie z życiem dinozaurów;
 • Poznanie teorii wyginięcia dinozaurów;
 • Zapoznanie z pracą paleontologa;
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat;
 • Stymulacja zmysłu dotyku;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

Temat: Pogoda marcowa

 • Poznanie zjawisk pogodowych charakterystycznych dla przedwiośnia;
 • Interpretacja przysłowia: „W marcu jak w garncu”, „Jedna jaskółka wiosny nie czyni”
 • Budowanie wiedzy o świecie przyrodniczym. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem nowej pory roku – wiosny;
 • Zapoznanie z obiegiem wody w prprzyrodzie Zapoznanie ze znaczeniem wody dla środowiska oraz z korzyścią czerpaną z wody przez żywe organizmy;
 • Wykazywanie zainteresowania zabawami badawczymi;
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych; rozwijanie logicznego myślenia;
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo -ruchowej;
 • Doskonalenie koncentracji uwagi podczas zabaw.
Temat: Mamy różne charaktery
 • Rozwijanie inteligencji emcjonalnej; nazywanie i rozpoznawanie podstawowych emocji; wyrażanie emocji za pomocą gestów i mimiki;
 • Dążenie do zrozumienia własnej indywidualności;
 • Rozwijanie umiejętności odróżniania zachowań pozytywnych od negatywnych;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych; rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;
 • Rozwijanie wiedzy na temat wartości;
 • Rozwijanie umiejętności kierowania swoim ciałem poprzez muzykę;
 • Rozwijanie pamięci, mowy i koncentracji.

Temat: Wiosno, ach to ty!

 • Poznanie wybranych ptaków wędrownych i ich zwyczajów; Poznanie zawodu ornitologa;
 • Zapoznanie z ludowymi obrzędami związanymi z pierwszym dniem wiosny;
 • Zrozumienie konieczności robienia wiosennych porządków; rozwijanie wiedzy przyrodniczej;
 • Poznanie zawodu ogrodnika oraz jego atrybutów;
 • Stworzenie przedszkolnego ogródka; zakładanie hodowli cebuli;
 • Wysiewanie rzeżucha i owsa. Obserwowanie wzrostu roślin;
 • Zapoznanie z budową i cechami wybranych kwiatów wiosennych;
 • Wyrażanie swoich spostrzeżeń w ekspresji plastycznej.
Temat: Wielkanoc
 • Wprowadzenie nastroju oczekiwania na zbliżające się Święta Wielkanocne;
 • Zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi;
 • Układanie życzeń Wielkanocnych;
 • Poznanie zasad savoir vivre przy stole wielkanocnym;
 • Wdrażanie do kultywowania tradycji wielkanocnych;
 • Doskonalenie umiejętności plastycznych – posługiwanie się różnymi technikami i narzędziami przy tworzeniu ozdób świątecznych;
 • Umuzykalnianie dzieci.
Rozwijanie zainteresowania literami: z, Z, u, U, c, C, ł, Ł, j, J, oraz liczbą 10 w trakcie zabaw.

Edukacja matematyczna

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaku graficznego liczb;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia na materiale konkretnym;
 • Doskonalenie umiejętności porównania liczebności zbiorów;
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • Dokonywanie pomiaru długości przedmiotów wykorzystując np., dłoń, stopę , linijkę, centymetr krawiecki; Wprowadzenie pojęć: dłuższy, krótszy;
 • Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów;
 • Kodowanie.
Metoda Krakowska - Symultaniczno Sekwencyjna Nauka Czytania:
 • Wprowadzenie sylab otwatych: CA, CO, CE, CU, CÓ, CY; DZA, DZO, DZE, DZU, DZÓ, DZY- powtarzanie, rozumienie, nazywanie;
 • Utrwalanie dotychczas poznanych sylab otwatych:
 • Odczytywanie sylab otwartych z zeszytu: ” Kocham czytać” J. Cieszyńskiej, ZESZYT 11
Współpraca z rodzicami:
 • Rozmowy indywidualne na życzenie rodziców;
 • Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
 • Kontakt mailowy i messengerowy;
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola;
 • Wspólne utworzenie kącika wiosennego; Zakładanie ogródka na terenie przedszkola (zioła);
 • Przygotowanie upominków dla dziewczynek z okazji Dnia Kobiet; 8.03.2024- Dzień Kobiet
 • 11.03.2024r. Warsztaty Wielkanocne z Rodzicami.
 • 12.03.2024r. Zabawa integracyjna w SP4 w Piastowie
 • 15.03.2024 r. Dzień Pandy
 • 19.03. 2024r. Dzień Gofra
 • 21.03.2024r. Zielony Dzień w przedszkolu – powitanie wiosny
 • 26.03.2024r. Dzień Muffinka
 • 27-28.03.2024r. Kiermasz Wielkanocny