Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc listopad

1. A deszcz pada i pada.
2. Co powinienem wiedzieć o Polsce?
3. Zdrowie naszym skarbem.
4. Co ułatwia pracę w domu?

Temat : A deszcz pada i pada.
-Zapoznanie ze zjawiskiem krążenia ody w przyrodzie;
– Wyciąganie wniosków na temat parowanie i skraplania;
– Dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby;
– Rozwijanie mowy, percepcji słuchowej, umiejętności wokalnych;
– Rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej;
– Zapobieganie pogłębianiu się wad postawy. Rozwijanie sprawności fizycznej.

Temat: Co powinienem wiedzieć o Polsce?
– Rozwijanie wiedzy na temat Polski; Słuchanie Legendy o Smoku Wawelskim, oraz Lechu, Czechu i Rusie;
– Zapoznanie z potrawami regionalnymi;
-Zapoznanie z wyglądem polskich strojów ludowych oraz muzyką ludową;
– Zapoznanie z polskim wynalazkiem i znanymi Polkami i Polakami. Obserwacja eksperymentu.
– Utrwalanie znajomości polskich Symboli Narodowych; Utrwalanie słów Hymnu Narodowego – Mazurka Dąbrowskiego;
– Stymulowanie rozwoju mowy; Rozwijanie słuchu fonematycznego;
– Logorytmiczny zabawy przedszkolaka – reagowanie na zmianę tempa i wysokości dźwięków;
– Rozwijanie sprawności fizycznej.

Temat: Zdrowie naszym skarbem.
– Rozwijanie świadomości na temat ruchu w życiu człowieka;
– Poszerzenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania;
– Utrwalanie nazw specjalności lekarskich;
– Wszechstronne i harmonijne rozwijanie organizmu;
– Utrwalanie wiadomości na temat dbania o higienę osobistą;
– Uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków;
– Pokonywanie zahamowań społecznych;
– Rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;
– Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat.

Temat: Co ułatwia pracę w domu?
– Utrwalanie nazw urządzeń elektrycznych; rozwijanie mowy;
– Zapoznanie z urządzeniami, które występowały dawniej;
– Poznanie różnych źródeł otrzymywania energii;
– Zapoznanie ze sprzętem elektrycznym – wiatrakiem;
– Rozwijanie swobody ruchów podczas zabawy;
– Rozbudzanie zainteresowań kulinarnych;

Rozwijanie zainteresowania literami: i, I, t, T, d, D, k, K, oraz cyframi : 5, 6, w toku zabaw.

Edukacja matematyczna:
– Rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
– Nazywanie figur geometrycznych;
– Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaku graficznego liczb;
– Doskonalenie umiejętności liczenia w trakcie zabawy;
– Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów;
– Utrwalanie nazw dni tygodnia, miesięcy.
– Rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych.

Metoda Krakowska – Symultaniczno Sekwencyjna Nauka Czytania:
– Wprowadzenie sylab : SZA, SZO, SZE, SZU, SZÓ, SZY; ŻA, ŻO, ŻE, ŻU, ŻÓ, ŻY, RZA, RZO, RZE, RZU, RZÓ, RZY- powtarzanie, rozumienie, nazywanie;
– Odczytywanie sylab z zeszytu: ” Kocham czytać” J. Cieszyńskiej, zeszyt 10
– Utrwalanie dotychczas poznanych sylab otwartych.

Współpraca z rodzicami:
– Rozmowy indywidualne na życzenie rodziców;
– Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
– Kontakt mailowy i messengerowy;
– Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola;
– 10.11.2023 Występ z okazji Dnia Niepodległości.
– Organizacja konkursu grupowego pt.: „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”. Termin składania prac: do 1.12.2023