Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik

1. Jesień w sadzie, w ogrodzie.
2. Zwierzęta jesienią.
3. Moja rodzina i mój dom.
4. Domowi ulubieńcy.

Temat : Jesień w sadzie,w ogrodzie.
– Utrwalanie informacji o jesiennych owocach i warzywach;
– Przygotowanie zdrowego koktajlu; rozwijanie wrażliwości smakowej;
– Dokonywanie syntezy i analizy na poziomie głoski i sylaby;
– Poszerzanie słownictwa dzieci, Kształtowanie umiejętność budowania zdań złożonych;
– Rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej;
– Rozwijanie sprawności fizycznej; zapobieganie pogłębianiu się wad postawy;

Temat: Zwierzęta jesienią.
– Wzbogacenie wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy;
– Poszerzanie wiadomości na temat jeża;
– Rozwijanie wiedzy na temat ptaków, które odlatują lub przylatują jesienią albo pozostają w Polsce na zimę;
– Poznawanie właściwości orzechów;
– Rozwijanie umiejętności wokalnych; doskonalenie poczucia rytmu;
– Rozwijanie mowy; Budzenie zainteresowania literami;
– Kształtowanie sprawności manualnej poprzez wyklejanie, malowanie farbą plakatową, oraz wycinanie;
– Kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi.

Temat: Moja rodzina i mój dom.
– Prowadzenie rozmów na temat członków rodziny; rozwijanie mowy;
– Utrwalenie nazw rodzajów domów; utrwalenie nazw pomieszczeń w domu;
– Wspólne przygotowywanie kanapek; wykonanie sałatki owocowej;
– Rozwijanie sprawności manualnej;
– Utrwalenie znajomości trójkąta; rozwijanie umiejętności odwzorowywania;
– Doskonalenie orientacji przestrzennej.

Temat: Domowi ulubieńcy.
– Kształtowanie humanitarnej postawy wobec zwierząt; Poszerzanie wiedzy na temat schroniska dla zwierząt;
– Kształtowanie wrażliwości i empatii oraz odpowiedzialności;
– Podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków bytowych zwierząt ze schroniska – zbiórka karmy i najpotrzebniejszych artykułów dla psów ze schroniska;
– Rozwijanie zainteresowań badawczych;
– Poszerzanie wiedzy o kotach;
– Analiza i synteza na poziomie głoski i sylaby; Budzenie zainteresowania literami;
– Rozwijanie umiejętności pracy w grupie;

Rozwijanie zainteresowania literami: o, O, a, A, m, M, e, E oraz cyframi : 1, 2, 3, 4 w toku zabaw.

Edukacja matematyczna:
– Rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
– Nazywanie figur geometrycznych;
– Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaku graficznego liczb;
– Doskonalenie umiejętności liczenia w trakcie zabawy;
– Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów;
– Doskonalenie umiejętności kodowania;Utrwalanie nazw dni tygodnia, miesięcy.

Metoda Krakowska – Symultaniczno Sekwencyjna Nauka Czytania:
– Utrwalenie znajomości samogłosek (powtarzanie, rozpoznawanie i odczytywanie samogłosek): prymarne; A, U, Ó, I, sekundarne: O, E;
– Wprowadzenie sylab otwatych: JA, JO, JE, JU, JÓ, JI; NA, NO, NE, NU, NÓ, NY – powtarzanie, rozumienie, nazywanie;
– Utrwalanie dotychczas poznanych sylab otwatych;
-Odczytywanie sylab otwartych z zeszytu: ” Kocham czytać” J. Cieszyńskiej, zeszyt 9

Współpraca z rodzicami:
– Rozmowy indywidualne na życzenie rodziców;
– Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
– Kontakt mailowy i messengerowy;
– Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola;
– 16.10.2022 Wycieczka do fabryki bombek „Silverado” w Józefowie;
– Tworzenie kącika jesiennego;
– Zbiórka karmy i najpotrzebniejszych artykułów dla psów ze schroniska.