Założenia dydaktyczno – wychowawcze na kwiecień.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na kwiecień.

Temat: : Chciałbym być sportowcem:

 • zachęcanie do zabaw ruchowych,
 • poznawanie różnych dyscyplin sportowych,
 • zachęcanie do aktywnego, wspólnego odpoczynku z rodzicami,
 • zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem stadionu sportowego,
 • zapoznanie z zasadami uczciwej gry i sportowej walki – fair play ,
 • stworzenie „sensorycznej ścieżki zdrowia”.

Temat: Cuda i dziwy:

 • poznanie ciał niebieskich Układu Słonecznego,
 • ”Gwiazdy i gwiazdozbiory” – co widać na nocnym niebie?.
 • „Przybysze z kosmosu” – rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej,
 • poznawanie zjawiska powstawania dnia i nocy, pór roku,
 • zapoznanie z fazami Księżyca i zjawiskiem zaćmienia.

Temat: Mali strażnicy przyrody:

 • rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach,
 • wyjaśnianie roli drzew i wody w życiu ludzi i zwierząt,
 • poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach,
 • poznawanie sposobów dbania o środowisko: oczyszczanie wody, zakładanie filtrów na kominy fabryczne itp.,
 • poznanie właściwości powietrza poprzez zabawy, ćwiczenia i eksperymenty – formułowanie wniosków,
 • rozwijanie poczucia troski o najbliższe otoczenie i odpowiedzialności za nie,
 • uświadomienie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania.

Temat: Jestem Polakiem i Europejczykiem:

 • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych miejsc, zabytków,
 • wskazywanie lokalizacji miejsca swojego zamieszkania i większych miast na mapie Polski,
 • poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc,
 • poznawanie ważniejszych informacji dotyczących Europy i Unii Europejskiej (członkostwo   Polski w UE)
 • poznanie muzyki i wyrobów artystów  wybranych wspólnot narodowych i etnicznych,

   EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem zbiorów zastępczych,
 • kształtowanie orientacji przestrzennej na kartce,
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych,
 • doskonalenie umiejętności  określania pory roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 • Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć.
 • Przekazywanie propozycji zabaw i ćwiczeń do zajęć w formie zdalnej.
 • Rozmowy  indywidualne  na życzenie  rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji wychowawczych.
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola