Założenia dydaktyczno – wychowawcze na maj.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na maj.

Temat: Nowinki z wiejskiego podwórka:

 • poznawanie zwierząt – dorosłych i młodych – hodowanych na wsi,
 • nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się, odżywiania,
 • wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi; poznanie produktów pochodzących od zwierząt,
 • poznanie procesu powstawania sera,

Temat: Wiosna na łące:

 • poznanie wybranych owadów np. pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat mieszkańców łąki,
 • poznanie etapów rozwojowych wybranych zwierząt np. żaby, motyla,
 • określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt,
 • poznanie zjawiska tęczy,

 Temat: Poznajemy różne zawody:

 • podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w  najbliższym otoczeniu dzieci oraz nazw tych zawodów, które wzbudziły  zainteresowanie dzieci – identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych,
 • kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi poprzez opowiadanie o tym, kim dziecko chciałoby zostać,
 • wskazywanie zawodów zaangażowanych w powstawanie produktów codziennego użytku,
 • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę,
 • uświadomienie znaczenia pracy jednych osób dla drugich,
 • dzielenie się swoimi zainteresowaniami.

Temat: Nasi kochani rodzice:

 • opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)
 • określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny,
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego spędzania czasu, pojawienie się nowego dziecka,
 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków.

   EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej,
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących,
 • dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem zbiorów zastępczych,
 • kształtowanie orientacji przestrzennej na kartce,
 • poznanie wybranych monet i banknotów,
 • doskonalenie umiejętności  określania pory roku, dni tygodnia, miesięcy, odnajdywanie dat w kalendarzu (26 maja, 23 czerwca)
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntetyzowanie, porównywanie, klasyfikowanie.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 • Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć.
 • Rozmowy  indywidualne  na życzenie  rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji wychowawczych.
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola.
 • Realizacja programu umuzykalniającego  „Rosnę śpiewająco”.