Założenia dydaktyczno – wychowawcze na grudzień.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c grudzień.

Temat: Tu rosły paprocie:

 • poznawanie wybranych zwierząt prehistorycznych (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie),
 • zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów,
 • poznawanie historii powstania węgla kamiennego i jego właściwości,
 • zapoznanie z produktami powstałymi wskutek chemicznej przeróbki węgla,
 • zapoznanie z pracą górnika,
 • poznanie historii powstania soli kamiennej i sposobów jej wykorzystywania.

Temat: Nadchodzi zima:

 • nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne; utrwalenie nazw elementów pogody,
 • poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie,
 • poznawanie charakterystycznych oznak zimy: krótkie dni, niska temperatura.
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu),
 • przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań,
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie zakończenia.

Temat: Święta, święta:

 • wypowiadanie się na temat zwyczajów świątecznych związanych z Wigilią kultywowanych w domach dzieci, dzielenie się spostrzeżeniami,
 • poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości,
 • nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych,
 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji towarzyszących świętom Bożego Narodzenia,
 • zapoznanie ze sposobem łączenia różnorodnych materiałów w pracy plastycznej.

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych,.
 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej,
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem zbiorów zastępczych, rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez zadawanie pytań.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć.
 • Przygotowanie strojów do świątecznego kolędowania.
 • Rozmowy indywidualne  na życzenie  rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji wychowawczych.
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola