Założenia dydaktyczno – wychowawcze na grudzień.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c grudzień

Temat: Jak wyglądał świat przed milionami lat.

 • Poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.
 • Słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • Wzbogacanie wiedzy o dinozaurach.
 • Kultywowanie tradycji obchodzenia święta górników – Barbórki.
 • Stopniowanie przymiotnika duży.

Temat: Idzie zima ze śniegiem

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
 • Poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu.

 

Temat: W oczekiwaniu na święta

 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia, , przejmowanych od pokoleń.
 • Rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych (czerwona, żółta, niebieska) i wybranych barw pochodnych (zielona, pomarańczowa, fioletowa).
 • Rozwijanie pamięci słuchowej – nauka wierszy fragmentami ze słuchu.

 

Temat: Projekt Książka .

 • Wzbudzanie ciekawości badawczej dziecka.
 • Rozwijanie wiedzy dotyczącej książek.
 • Wdrażanie do dbania o książki, właściwego obchodzenia się z nimi.
 • Zdobywanie wiedzy na temat biblioteki i pracujących w niej osób.
 • Kształtowanie słownictwa biernego i słownictwa czynnego związanego z czytelnictwem.
 • Wykonywanie dekoracji do kącika książki, np. ilustracji do ulubionych książek.
 • Poznawanie budowy książki (okładka, strona redakcyjna, ilustracje).
 • Ustalanie sposobu korzystania z książek.

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 •  rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez utrwalanie nazw części ciała oraz określanie położenia przedmiotów względem siebie
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok..
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • Realizacja projektu „Bohater tygodnia”
 • Organizacja spotkania z okazji świąt Bożego Narodzenia.
 • Rozmowy  indywidualne na życzenie rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji wychowawczych.
 • Aktualizacja informacji na tablicy ogłoszeń.
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola