Założenia dydaktyczno – wychowawcze na marzec.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c marzec

Temat: Zwierzęta z dżungli i sawanny.

 • Poznawanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych.
 • Rozwijanie zainteresowania przyrodą.
 • Poznawanie nazw zwierząt z dżungli i sawanny – bogacenie zasobu słownictwa.
 • Odgłosy zwierząt – rozwijanie percepcji słuchowej.
 • Dostrzeganie charakterystycznych cech: żyrafy, zebry, słonia, krokodyla.

Temat: Zwierzęta naszych pól i lasów.

 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i ich środowisk.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów muzycznych
 • Kształtowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni – wysoko, nisko, wyżej, niżej.
 • Poszerzanie wiedzy na temat ptaków.
 • Zdobywanie wiedzy o zwierzętach: leśnych i polnych.

Temat: Marcowa pogoda

 • Wzbogacanie wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych.
 • Uwrażliwienie słuchu na brzmienie różnych instrumentów perkusyjnych – próby akompaniowania do piosenek.
 • Poznawanie i obserwacja zmian zachodzących w pogodzie w marcu.
 • Określanie aktualnej pogody.
 • Rozpoznawanie odgłosów przyrody.

Temat: Wiosenne przebudzenie.

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
 • Poznawanie oznak nadchodzącej wiosny.
 • Wielozmysłowe rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • Zainteresowanie dźwiękami muzyki relaksacyjnej.

 EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 • Ustalanie liczebności zbiorów-  porównywanie.
 • Klasyfikowanie przedmiotów wg podanej cechy.
 • Ćwiczenie umiejętności liczenia i porównywania.
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni – prawidłowe stosowanie określeń: wysoko, nisko, wyżej, niżej

 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • Realizacja projektu „Bohater tygodnia”
 • Konkurs plastyczny „Stara kamieniczka”
 • Rozmowy  indywidualne na życzenie rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji wychowawczych.
 • Aktualizacja informacji na tablicy ogłoszeń
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola