Założenia dydaktyczno – wychowawcze na styczeń.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c styczeń.

Temat: Zwierzęta są głodne:

 • dostrzeganie, że rośliny i zwierzęta mają swoje potrzeby; dbanie o nie,
 • rozpoznawanie i nazywanie ptaków odwiedzających karmnik,
 • obserwacja przyrody w najbliższym otoczeniu,
 • uświadomienie konieczności dokarmiania zwierząt zimą,
 • zapoznanie z pojęciami: przyszłość, przeszłość; prawidłowe stosowanie w wypowiedziach określeń: dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, jutro, pojutrze,
 • utrwalanie nazw dni tygodnia i kolejności w jakiej występują.

Temat: Zabawy na śniegu:

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu),
 • poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie,
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, rozumowanie przyczynowo-skutkowe,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami termometrów,
 • poznanie wybranych sportów zimowych.

 

Temat: Babcia i dziadek:

 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw,
 • szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy,
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości,
 • określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny,
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego spędzania czasu, pojawienie się nowego dziecka,
 • podawanie powiązań między członkami rodziny, np.: babcia to mama mamy lub mama taty, rozmowy na temat babć i dziadków dzieci, wyjaśnianie pojęcia: prababcia, pradziadek,
 • wyjaśnienie co to jest drzewo genealogiczne, jakie jest jego znaczenie,
 • próby tworzenia drzewa genealogicznego (czteropokoleniowego) swojej rodziny,

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem zbiorów zastępczych, rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych,
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, symboli graficznych,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć.
 • Przygotowanie drzewa genealogicznego swojej rodziny.
 • Rozmowy indywidualne  na życzenie  rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji wychowawczych.
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola