Założenia dydaktyczno-wychowawcze na kwiecień


I. Kto obroni słonia?

* zapoznanie ze środowiskami w jakich żyją zwierzęta egzotyczne

* pojęcie zwierzęta żyworodne i wykluwające się z jaj

* zwierzęta lądowe, wodne i latające

* odkrywanie znaczenia kolorów w świecie zwierząt

* rozwijanie umiejętności szeregowania – klocki Nemo
II. Jakie wzory i kolory pisanek?

* zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami wielkanocnymi

* układanie życzeń Wielkanocnych

* zasady savoir vivre przy stole wielkanocnym

* wykonywanie prac plastycznych o tematyce wielkanocnej

* przeliczanie i dodawanie w zakresie 10  – klocki Nemo
III. Jak być eko?

* działania jakie należy podejmować aby żyć ekologicznie

* utrwalanie zasad segregowania i wykorzystywania odpadów

* rozwijanie  współodpowiedzialności za przyrodę

* tworzenie kodeksu ekologicznego
IV. Kto wymyślił naszą flagę?

* poznawanie stolicy i głównych rzek Polski

* rozwijanie postawy patriotycznej

*zapoznanie ze wspólnotą państw Unii Europejskiej

* wykonywanie prac plastycznych o tematyce patriotycznej

* zapoznanie z ciągami liczbowymi – klocki Nemo
Metoda krakowska utrwalanie poznanych sylab, tworzenie wyrazów z sylab, zapoznanie z nowymi sylabami, zabawy z samogłoskami i sylabami

Odkrywanie liter Ł ł, H h, Z z,Ż ż