Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń

 

Tydzień I

Mijają dni, miesiące, lata

– zapoznanie z kalendarzem, pokazane układu kalendarza

– nazywanie dni tygodnia, miesięcy pór roku i ich cech charakterystycznych

– ustalenie miesiąca urodzin każdego dziecka

 

Tydzień II

Zima i zwierzęta

– poznawanie nazwy i wyglądu niektórych ptaków zimujących w Polsce

– wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków

– poznawanie sposobów  pomagania ptakom

– oglądanie i nazywanie karmy dla ptaków, wykonania smacznej niespodzianki dla nich

 

Tydzień III

Teatr

– tworzenie warunków do podejmowania twórczej aktywności dzieci związanej z twórczością teatralną

– organizowanie zabaw parateatralnych

– rozwijanie kreatywności dzieci przez podejmowanie działań ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych

– zabawy matematyczne – powodowanie zmiany odwracalnych i nieodwracalnych obserwacja skutków przekształcania

 

Tydzień IV

Babcia i dziadek

– kształtowanie więzi emocjonalnych z własną rodziną

– rola dziadków w rodzinie wielopokoleniowej

– rozwijanie prawidłowych postaw wobec najstarszych członków rodziny

– układanie historyjek obrazkowych według kolejności zdarzeń

 

Metoda krakowska- ćwiczenia i zabawy z samogłoskami i sylabami