Założenia dydaktyczno – wychowawcze na MAJ

  I. Jestem Polakiem i Europejczykiem
    - przybliżenie charakterystycznych miejsc znajdujących się w swojej miejscowości
    - zapoznanie z symbolami narodowymi (flaga, godło)
    - zapoznanie z hymnem Polski
    - poznanie herbu Warszawy oraz wybranych zabytków
    - poznanie niektórych państw UE oraz z czego słyną
    
  II. Wiosna na łące
    - zapoznanie z cyklem rozwojowym żaby
    - poznanie życia pszczół i mrówek (wyjaśnienie ich znaczenia dla przyrody)
    - zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla
    - zwracanie uwagi na przystosowanie się zwierząt do życia w danym środowisku ( znaczenie bariery ochronnej)
    
    III. Poznajemy różne zawody
    - przybliżanie wiadomości na temat wybranych zawodów
    - uświadomienie znaczenia pracy dla ludzi
    - zapoznanie z etapami powstawania chleba ( potrzebne składniki)
    - zachęcenie do wypowiedzi na temat przyszłości – Kim chciałbyś zostać w przyszłości?
    
    IV. Nasi kochani Rodzice
    - wypowiadanie się na temat swoich rodziców: Dlaczego kochamy swoich rodziców, a oni kochają nas?
    - zachęcenie do wypowiedzi na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami
    - rozwijanie mowy i logicznego myślenia
    - zacieśnianie więzi rodzinnych
    - zorganizowanie pikniku rodzinnego na terenie przedszkola
    
    W ciągu całego miesiąca:
    - rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
    - rozwijanie sprawności fizycznej
    - rozwijanie umiejętności matematycznych
    - rozwijanie słuchu fonematycznego
    - przygotowanie do czytania i pisania ( zabawa literami, sylabami, ćwiczenia grafomotoryczne – wzory i szlaczki)
    - rozwijanie sprawności manualnej – prace plastyczne różnymi technikami
    - rozwijanie zdolności wokalnych