Założenia dydaktyczno – wychowawcze na grudzień.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA GRUDZIEŃ

GRUPA „ŚWIETLIKI”

Temat : Domowi ulubieńcy.

 • Wzbogacenie wiedzy o zwierzętach domowych; rozbudzenie zainteresowania zwierzętami;
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych; wskazywanie cech charakterystycznych (różnic, podobieństw);
 • Uświadomienie dzieciom konieczności dbania o domowych pupili;
 • Zwrócenie uwagi dzieci na właściwe traktowanie zwierząt;
 • Uświadamianie w jaki sposób psy pomagają ludziom;
 • Kształtowanie umiejętności zachowania się podczas ataku psa;

  Temat: To już zima.

 • Budowanie zainteresowania przyrodą. Zachęcanie do obserwowania zmian w otoczeniu związanych z zimową porą;
 • Utrwalanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne; utrwalenie nazw elementów pogody);
 • Rozumienie konieczności odpowiedniego ubierania się podczas zimowych dni.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu w czasie zimy.
 • Stymulacja zmysłu dotyku poprzez zabawy ze sztucznym śniegiem;
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat;

  Temat: Święta tuż, tuż.

 • Wywoływanie radosnego nastroju oczekiwania na Święta  i Mikołaja;
 • Poszerzanie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji panujących w kraju w okresie świąt Bożego Narodzenia;
 • Dostrzeganie potrzeb innych;
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w parze;
 • Wspólne kolędowanie-  wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej;
 • Wyrażanie i nazywanie różnych emocji towarzyszących Świętom Bożego Narodzenia;

Edukacja matematyczna

 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w trakcie zabawy – prawidłowe stosowanie liczebników porządkowych.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów.
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Kształtowanie umiejętności odtwarzania układu elementów wg wzoru.

 Współpraca z rodzicami

 • aktualizacja tablicy informacyjnej dla rodziców;
 • organizacja spotkania bożonarodzeniowego –  14.12.2022 r. godz. 15:00
 • organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
 • zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej;
 • rozmowy indywidualne na życzenie rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji.