Założenia dydaktyczno – wychowawcze na kwiecień.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA KWIECIEŃ

GRUPA „ŚWIETLIKI”

Temat: Wielkanoc

 • Kultywowanie tradycji. Zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi.
 • Wysiewanie zboża i rzeżuchy. Obserwowanie wzrostu roślin.
 • Wykonanie prac plastycznych tematycznie związanych z obchodzonymi świętami – rozwijanie sprawności manualnych.
 • Słuchanie opowiadań i wierszy nawiązujących do świąt – rozwijanie mowy.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem.

Temat: Co się dzieje w kosmosie?

 • Zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy.
 • Poznawanie nazw  planet Układu Słonecznego, galaktyki; słuchanie ciekawostek na ich temat.
 • Oglądanie zdjęć i albumów związanych z kosmosem.
 • Poznawanie zawodów związanych z kosmosem; np, astronauty.
 • Co możemy obserwować w planetarium?

Temat: Dbamy o przyrodę

 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Wyjaśnienie roli drzew i wody w życiu ludzi i zwierząt.
 • Rozwijanie świadomości i kształtowanie postaw proekologicznych – doskonalenie umiejętności podejmowania konkretnych działań: segregowanie odpadów, zbieranie makulatury, niemarnowanie wody, oszczędzanie energii.
 • Wzbogacenie wiedzy o sposobach ochrony środowiska ( np. tworzenie parków narodowych, rezerwatów przyrody itp.).
 • Udział w zabawach badawczych – prowadzenie obserwacji, formułowanie wniosków.
 •  Poznanie źródeł zanieczyszczenia wody i powietrza.

Temat: Jestem Polakiem i Europejczykiem

 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej – utrwalanie nazwy kraju, symboli narodowych.
 • Rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością – poznanie historii, herbu, ważnych miejsc, utrwalenie swojego adresu zamieszkania.
 • Poznawanie wybranych wiadomości o Warszawie – pochodzenia nazwy stolicy Polski, jej herbu i ważniejszych miejsc.
 • Zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju – wypowiadanie się na temat miejsc znajdujących się w Polsce, przedstawionych na zdjęć – odwoływanie się do własnych doświadczeń.
 • Zaprezentowanie podstawowych informacji dotyczących  Europy – poznanie wybranych państw europejskich.


EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 • Tworzenie kompozycji z określonych elementów wg podanego wzoru.
 • Klasyfikowanie przedmiotów wg podanej cechy.
 • Ćwiczenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dla dzieci – stosowanie liczebników głównych i porządkowych.
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– organizacja Kiermaszu Wielkanocnego,

–  realizacja programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,

– aktualizacja tablicy informacyjnej dla rodziców,

– zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola,

– rozmowy indywidualne wynikające z bieżących potrzeb.