Założenia dydaktyczno – wychowawcze na marzec.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MARZEC

GRUPA „ŚWIETLIKI”

Temat: Chciałbym być muzykiem

 • Nauka prostych piosenek fragmentami, metodą ze słuchu.
 • Zachęcanie do uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat – wirtualna wizyta w Filharmonii.
 • Łączenie umiejętności słuchania muzyki z ekspresją ruchową – wyrażanie muzyki ruchem.
 • Zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi – gra na instrumentach perkusyjnych, tworzenie akompaniamentu.
 • Rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych.
 • Wykorzystywanie różnych przedmiotów jako „instrumentów” – rozwijanie inwencji twórczej
 • Rytmiczne poruszanie się przy muzyce – uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

Temat: Chciałbym być aktorem.

 •  Przybliżanie wiadomości na temat teatru – wirtualny spacer do teatru.
 • Zachęcanie do dowolnych i zorganizowanych zabaw w teatr (teatrzyk cieni, pantomima).
 • Poznanie różnego rodzaju lalek teatralnych (pacynki, kukiełki, marionetki, itp.).
 • Uczestniczenie w zabawach naśladowczych – naśladowanie ruchów, gestów, głosów aktorów.
 • Odtwarzanie scenek inspirowanych znanymi baśniami.
 • Rozwijanie mowy – zabawy logorytmiczne, ćwiczenia artykulacyjne.

Temat: Chciałbym być sportowcem

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących prawidłową postawę ciała, orientacyjno-porządkowych.
 • Zwracanie uwagi na stosowanie ustalonych reguł podczas gier i zabaw ruchowych.
 •  „Ruch to zdrowie” – kształtowanie świadomości wpływu aktywności fizycznej  na prawidłowy rozwój i zdrowie człowieka.
 • Zapoznanie ze sportowcami i  wybranymi dyscyplinami sportowymi.
 • Nasze ulubione dyscypliny sportowe i zabawy ruchowe – rozwijanie mowy, zachęcanie do indywidualnych wypowiedzi.

Temat: Nadeszła wiosna.

 • Kultywowanie tradycji żegnania zimy i witania wiosny. Zielony dzień w przedszkolu.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, dostosowanie odpowiedniego ubrania do warunków atmosferycznych – kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Wyjaśnienie znaczenia przysłowia „W marcu jak w garncu” – nazywanie elementów marcowej pogody.
 • Rozpoznawanie kwiatów kwitnących wiosną: przebiśnieg, krokus.
 • Poznawanie nazw wybranych ptaków powracających do nas wiosną.


EDUKACJA MATEMATYCZNA:

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania – segregowanie wg podanej cechy.

Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku.

Kontynuowanie rytmów w ułożonym ciągu (przedmiotów, obrazków);

Doskonalenie orientacji w przestrzeni.

Nabywanie sprawności w różnicowaniu stron ciała (prawa-lewa)

Umiejętność ustalania kolejności zdarzeń. Określanie zależności przyczynowo – skutkowej.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– realizacja projektu edukacyjnego „Bajkowa wyprawa”,

– organizacja konkursu plastycznego – wykonanie kukiełki/pacynki.

– aktualizacja tablicy informacyjnej dla rodziców,

– zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola,

– rozmowy indywidualne wynikające z bieżących potrzeb.