Założenia dydaktyczno – wychowawcze na styczeń.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ

GRUPA „ŚWIETLIKI”

Temat : Zwierzęta są głodne.

 • Kształtowanie świadomości na temat trudnych warunków bytowania zwierząt w okresie zimowym i konieczności ich dokarmiania;
 •  Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt;
 •  Poznanie gatunków ptaków, które występują w Polsce zimą;
 •  Znajomość sposobów dokarmiania ptaków i zwierząt w lesie, oraz rodzaju pokarmów, którymi można dokarmiać zwierzęta zimą;
 •  Poznanie pracy leśnika;

  Temat: Zimowe zabawy.

 • Poszerzanie wiedzy na temat zimowych sportów i zabaw oraz wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu;
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy;
 • Utrwalanie charakterystycznych cech aktualnej pory roku;
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała i doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej;
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w parze;
 • Zachęcanie do aktywności ruchowej na zimowym powietrzu.

  Temat: Babcia i dziadek.

 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do Babci i Dziadka;
 • Uczenie sposobów wyrażania uczuć oraz kulturalnego zachowania się wobec swoich dziadków i osób starszych;
 • Uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek z okazji ich święta;
 • Przygotowanie upominków z okazji Dnia Babci i Dziadka;
 • Rozwijanie pamięci muzycznej;
 • Przygotowanie spotkania  z  Babciami i Dziadkami;

Edukacja matematyczna

 • Utrwalanie nazw pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w trakcie zabawy – prawidłowe stosowanie liczebników porządkowych.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów.
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych.

 Współpraca z rodzicami

 • aktualizacja tablicy informacyjnej dla rodziców;
 • organizacja spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka 23.01.2023 r. godz. 15:00
 • organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
 • zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej;
 • rozmowy indywidualne na życzenie rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji.