Założenia dydaktyczno – wychowawcze na grudzień.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA GRUDZIEŃ

GRUPA „ŚWIETLIKI”

Temat: CZY SMOKI TO DINOZAURY?

 • Poznawanie historii powstawania węgla kamiennego i jego właściwości
 • Poznawanie wybranych zwierząt i roślin z czasów prehistorycznych (dinozaury, paprocie)
 • „Dawno, dawno temu” – wdrażanie do uważnego słuchania
 • „Mój dinozaur” – rozwijanie sprawności manualnej
 • Określanie koloru przedmiotów
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w parach

Temat: TO JUŻ ZIMA

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
 • Zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
 • Poznawanie  i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do panujących warunków atmosferycznych
 • Dzień i noc – określanie pory dnia, dostrzeganie stałych następstw czasu
 • Rozwijanie mowy i spostrzegawczości
 • Zdobywanie wiedzy na temat zachowania podczas zabaw na śniegu
 • Kształtowanie umiejętności powtarzania ruchów i naśladowania czynności.

Temat: ŚWIĘTA TUŻ,  TUŻ

 • Poznawanie i kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • Nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji; wyrażanie ich za pomocą gestów i mimiki
 • Poznawanie choinki jako drzewa iglastego
 • Rozwijanie umiejętności liczenia (w zakresie 3 i więcej)
 • Utrwalanie nazw figur geometrycznych – koło, trójkąt


EDUKACJA MATEMATYCZNA:

Doskonalenie umiejętności liczenia – przeliczanie na konkretach.

Wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,

Zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach

Kształtowanie orientacji przestrzennej względem siebie: nad, przed, za, obok.

Umiejętność określania co było  wcześniej, a co później

Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność,

Używanie określeń: długi – krótki, wysoki – niski.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– realizacja projektu edukacyjnego „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”,

– aktualizacja tablicy informacyjnej dla rodziców,

– udział w akcjach charytatywnych „Góra Grosza”, zbiórka dla Domu samotnej matki w Brwinowie

– aktualizacja strony internetowej,

– rozmowy indywidualne na życzenie rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji.