Założenia dydaktyczno – wychowawcze na kwiecień.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA KWIECIEŃ

GRUPA „ŚWIETLIKI”

Temat: Chciałbym być kosmonautą

 • Zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy.
 • Poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat
 • Oglądanie zdjęć i albumów związanych z kosmosem
 • Poznawanie zawodów związanych z kosmosem; np, kosmonauty.
 • Co to jest planetarium?

Temat: Wiosenne ABC (symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania).

 • Wzbudzanie zainteresowania czytaniem.
 • Utrwalanie poznanych samogłosek.
 • Poznanie zapisu graficznego pierwszych sylab otwartych.
 • Utrwalenie wyrażeń dźwiękonaśladowczych.
 • Kształtowanie umiejętności  podziału wyrazów na sylaby.

Temat: Wielkanoc

 • Kultywowanie tradycji. Zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi.
 • Utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie 4.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem
 • Wykonanie prac plastycznych tematycznie związanych z obchodzonymi świętami – rozwijanie sprawności manualnych
 • Słuchanie opowiadań i wierszy nawiązujących do świąt – rozwijanie mowy

Temat: Dbamy o Ziemię

 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Zwrócenie uwagi na konieczność pomagania zwierzętom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku, ptaków zimą
 • Wdrażanie do postaw proekologicznych (np. niemarnowanie wody, oszczędzanie energii, segregowanie odpadów itp.)
 • Kształtowanie postawy przyjaznej przyrodzie – wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione; zwierzęta chronione;
 • Udział w zabawach badawczych – prowadzenie obserwacji, formułowanie wniosków.
 •  Poznanie źródeł zanieczyszczenia powietrza.

Temat: Jestem Polakiem i Europejczykiem

 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej – podawanie nazwy kraju, symboli narodowych
 • Rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością – określanie miejsca zamieszkania
 • Poznawanie wybranych wiadomości o Warszawie – pochodzenia nazwy stolicy Polski, jej herbu i ważniejszych miejsc.
 • Zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju – oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy i opowiadań, odwoływanie się do własnych obserwacji
 • Zaprezentowanie podstawowych informacji dotyczących  Europy


EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 • Ustalanie liczebności zbiorów-  porównywanie.
 • Klasyfikowanie przedmiotów wg podanej cechy.
 • Ćwiczenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dla dzieci.
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni – prawidłowe stosowanie określeń: wysoko, nisko, wyżej, niżej
 • Wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– realizacja projektu edukacyjnego „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”,

– aktualizacja tablicy informacyjnej dla rodziców,

– zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola,

– rozmowy indywidualne wynikające z bieżących potrzeb.