Założenia dydaktyczno – wychowawcze na maj.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MAJ

GRUPA „ŚWIETLIKI”

Temat: Łąka wiosną.

 • Obserwowanie zmian zachodzących wiosną w przyrodzie.
 • Poznawanie wybranych owadów np.: pszczół, mrówek, motyli.
 • Nazywanie wybranych zwierząt zamieszkujących łąkę.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych kwiatów rosnących na łące.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Temat: Wiosna na wsi.

 • Wzbogacanie wiedzy o zwierzętach żyjących na wsi – poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi, nazywanie ich miejsc zamieszkania; naśladowanie ruchów i głosów.
 • Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wychodzenia na spacer.
 • Wyjaśnienie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli – nazywanie produktów otrzymywanych od zwierząt.
 • Poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi

Temat: Znam różne zawody.

 • Poznanie pracy ogrodnika.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zawodów, które wykonują osoby  prezentowane na fotografiach.
 • Wskazywanie i segregowanie przedmiotów potrzebnych do wykonywania określonego zawodu.
 • Poznanie zawodów jakie wykonują rodzice dzieci.

Temat: Moi rodzice.

 • Podawanie informacji na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.
 • Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, wujek, babcia, dziadek.
 • Opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny.
 • Układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń.
 • Opisywanie wyglądu bliskich osób (mamy, taty).

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 • Ustalanie liczebności zbiorów-  porównywanie.
 • Dobieranie w pary.
 • Dostrzeganie i powtarzanie danego rytmu.
 • Utrwalanie umiejętności liczenia, stosowanie liczebników głównych i porządkowych.
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni – prawidłowe stosowanie określeń: na, pod, przed, za.
 • Porządkowanie jednorodnych obiektów na podstawie różnic występujących między nimi.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– realizacja projektu edukacyjnego „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”,

– organizacja „Pikniku rodzinnego” w ogrodzie przedszkolnym,

– aktualizacja tablicy informacyjnej dla rodziców,

– zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola,

– rozmowy indywidualne wynikające z bieżących potrzeb.