Założenia dydaktyczno – wychowawcze na marzec.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MARZEC

GRUPA „ŚWIETLIKI”

Temat: Chciałbym być muzykiem

 • Nauka prostych piosenek fragmentami, metodą ze słuchu.
 • Zachęcanie do uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat.
 • Łączenie umiejętności słuchania muzyki z ekspresją ruchową – wyrażanie muzyki ruchem.
 • Zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi – gra na instrumentach perkusyjnych.
 • Rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych.
 • Wykorzystywanie różnych przedmiotów jako „instrumentów” – rozwijanie inwencji twórczej
 • Uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych – rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Temat: Bawimy się w teatr

 •  Przybliżanie wiadomości na temat teatru.
 • Zachęcanie do dowolnych i zorganizowanych zabaw w teatr.
 • Rozwijanie poczucia rytmu i możliwości wokalnych.
 • Uczestniczenie w zabawach naśladowczych – naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi i zwierząt.
 • Oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu.

Temat: Wiosna idzie przez świat

 • Kultywowanie tradycji żegnania zimy i witania wiosny. Zielony dzień w przedszkolu.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, dostosowanie odpowiedniego ubrania do warunków atmosferycznych – kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Wyjaśnienie znaczenia przysłowia „W marcu jak w garncu”.
 • Rozpoznawanie kwiatów kwitnących wiosną: przebiśnieg, krokus.
 • Poznawanie nazw wybranych ptaków powracających do nas wiosną.

Temat: Chciałbym być sportowcem

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych.
 • Zwracanie uwagi na stosowanie ustalonych reguł podczas gier i zabaw ruchowych.
 •  „Ruch to zdrowie” – kształtowanie świadomości wpływu aktywności fizycznej  na prawidłowy rozwój i zdrowie człowieka.
 • Zapoznanie z wybranymi dyscyplinami sportowymi.
 • Nasze ulubione zabawy ruchowe – rozwijanie mowy, zachęcanie do indywidualnych wypowiedzi.


EDUKACJA MATEMATYCZNA:

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania – segregowanie wg wielkości.

Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku.

Kontynuowanie rytmów w ułożonym ciągu (przedmiotów, obrazków);

Doskonalenie orientacji w przestrzeni.

Umiejętność ustalania kolejności zdarzeń. Określanie zależności przyczynowo – skutkowej.

Utrwalanie nazw figur geometrycznych – układanie mozaiki.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– realizacja projektu edukacyjnego „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”,

– aktualizacja tablicy informacyjnej dla rodziców,

– zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola,

– rozmowy indywidualne wynikające z bieżących potrzeb.