Założenia dydaktyczno – wychowawcze na marzec.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na marzec.

Temat: Muzyka jest wszędzie – realizacja projektu edukacyjnego „Świat pełen muzyki”:

 • zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi – rozpoznawanie instrumentów po ich dźwiękach,
 • wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych,
 • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków,
 • zapoznanie z dźwiękami gamy C-dur i sposobem zapisywania muzyki,
 • kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej, oglądanie koncertu z Filharmonii Narodowej,
 • zapoznanie z rolą dyrygenta w orkiestrze,
 • prezentacja niekonwencjonalnych instrumentów muzycznych,
 • kształtowanie umiejętności tworzenia własnych kompozycji muzycznych.

Temat: W świecie teatru:

 • oglądanie przedstawień teatralnych,
 • zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury oraz ludźmi tam pracującymi,
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w teatrze, filharmonii, operze itp.,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się rekwizytami,
 • inscenizowanie przez dzieci znanych im baśni (lub wymyślonych) – kształtowanie umiejętności wcielania się w role,

Temat: Wiosna, wiosna:

 • poznawanie charakterystycznych zwiastunów wiosny,
 • kształtowanie umiejętności obserwacji otoczenia  i zmian zachodzących w przyrodzie,
 • zapoznanie z elementami pogody występującymi w marcu,
 • wyrażanie spostrzeżeń dotyczących wiosny w ekspresji plastycznej,
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających aktywność badawczą,
 • zapoznanie z rozwojem tulipana/hiacynta.

Temat: Wkrótce Wielkanoc:

 • zapoznanie z  tradycjami wielkanocnymi, kultywowanie zwyczajów rodzinnych,
 • poznanie symboli związanych z Wielkanocą,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem,
 • oglądanie świątecznych kartek z życzeniami; zwracanie uwagi na powtarzające się elementy,
 • doskonalenie umiejętności plastycznych – posługiwanie się różnymi technikami i narzędziami przy tworzeniu pisanek/ozdób świątecznych.

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej,
 • wskazywanie szczegółowych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • kształtowanie orientacji przestrzennej na kartce,
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych,
 • doskonalenie umiejętności  określania pory roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć.
 • przygotowanie instrumentów muzycznych w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Świat pełen muzyki”.
 • rozmowy  indywidualne  na życzenie  rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji wychowawczych.
 • zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola