Dyżur wakacyjny.

Tak jak w ubiegłym roku, podczas dyżuru wakacyjnego dzieci pozostaną w swoich placówkach. Przez pierwsze dwa tygodnie lipca oraz ostatnie dwa tygodnie sierpnia pracować będą wszystkie  przedszkola w Piastowie.

Terminy dyżuru wakacyjnego:

1 – 16 lipca oraz 16 – 27 sierpnia 2021.

Karty zgłoszeń dostępne będą pod koniec maja na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Dyżur wakacyjny”.

Należy  je  wypełnić i złożyć u   wychowawcy grupy w  dniach od 1 czerwca do 15 czerwca 2021 r.

Zasady rekrutacji na dyżur  opisane są w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Piastowa Nr 46/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny organizowany w przedszkolach miejskich w Piastowie.