Kategoria: Sówki

Nasze kalendarium

24.05.19. tj. piątek, godz. 15.30 – pokaz z baletu (dla rodziców dzieci uczęszczających na balet). 31.05.19. tj. piątek godz. 15.30 – „Piknik rodzinny” 7.06.19. tj. piątek godz. 15.30 – uroczystość zakończenia roku przedszkolnego 8.06.19. tj. sobota – Turniej tańca 18.06.19. tj. wtorek godz. 15.50 – pokazy taneczne  

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/nasze-kalendarium/

Maj

WIOSENNA ŁĄKA wiadomości na temat życia ptaków w okresie wiosny na przykładzie bociana poznanie wybranych mieszkańców łąki (wygląd, środowisko i sposób życia) poznanie przedstawicieli grup zwierząt: owady, ryby, ssaki, ptaki temat w literaturze i plastyce, obserwacja roślin i zwierząt (owady, ptaki) na terenie,    karty pracy, zagadki wyrabianie nawyku dbania o środowisko – pojęcie ekologia RODZINNE…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/maj/

Kwiecień

POZNAJEMY ZAWODY Dzieci poznają wybrane zawody poprzez wycieczki i działania praktyczne (np. pieczenie ciasta) Dzieci wymieniają czynności, narzędzia i ubiór danego zawodu Znają czynniki wpływające na zdrowie Znają i stosują podstawowe zasady ruchu drogowego Temat w literaturze, plastyce, praca z obrazkiem, zagadki WIELKANOCNE ZWYCZAJE Poznanie zwyczajów i tradycji Świąt Wielkanocnych  związanych z regionem Interesowanie się…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/kwiecien/

Marzec

W KOSMOSIE Podstawowa wiedza o kosmosie – poszerzanie wiadomości i słownika dzieci Rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnych Temat w literaturze i plastyce Wypowiadanie się na podstawie wysłuchanego tekstu i własnej wiedzy Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej na sylabach PRZEDWIOŚNIE Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie w  przedwiośniu Zapoznanie ze znaczeniem wiosennego przysłowia, prowadzenie kalendarza pogody Nazwy…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/marzec/