Kategoria: Sówki

Marzec

POZNAJEMY KOSMOS Poznanie modelu kuli ziemskiej – globus (wskazywanie kontynentów, oceanów) Obroty ziemi – doświadczenie, obserwacja, wnioskowanie Układ słoneczny – mapy, prezentacje multimedialne, prezentacje prac przez dzieci, książki, ilustracje, wiadomości. Mikołaj Kopernik – poznajemy wielkich Polaków Wiersze, opowiadania, zajęcia plastyczne rozbudzające zainteresowania, poszerzające wiadomości dzieci, pobudzające wyobraźnię. M. Skłodowska – Curie – poznajemy wielkich Polaków…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/marzec/

Zebranie w grupie „Sówki”

ZEBRANIE Z RODZICAMI ODBĘDZIE SIĘ 27.02.2020. TJ.CZWARTEK O GODZ. 17.00 W NASZEJ SALI. W PLANIE ZEBRANIA: PODSUMOWANIE i PÓŁROCZA OBSERWCJE DZIECI SPRAWY RÓŻNE OBECNOŚĆ WSKAZANA.  

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/zebranie-w-grupie-sowki/

LUTY

„W SKLEPIE” Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi, wyposażeniem sklepu, zawodem sprzedawcy (pojęcia, wzbogacanie wiadomości) Robimy zakupy – kształtowanie właściwych zachowań w miejscach publicznych „Babeczki” –  dzieci z kupionych produktów pieką babeczki (działania praktyczne, współdziałanie) Czym płacimy? – geneza pieniądza (pokaz, oglądanie, różnice i podobieństwa) Temat w zabawie tematycznej, dydaktycznej literaturze, pracach plastycznych, his. –…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/luty/

Styczeń

Kontynuacja tematu z grudnia „Było sobie życie” „Babcia i dziadek w przedszkolu” przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka – aktywność teatralna (literacka i muzyczna) na podstawie literatury, wiadomości i doświadczeń dzieci, kształtowanie postawy moralnej w stosunku do starszego pokolenia. Znajomość związków rodzinnych. Zajęcia plastyczne – prezenty dla babci i dziadka „Mity i legendy…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/styczen/

Grudzień

IDĄ ŚWIĘTA Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości Poznawanie tradycji związanych ze świętami i uczestniczenie w nich „Jasełka” Aktywne uczestniczenie w przygotowaniach świątecznych: dekoracje, wiersze, kolędy, piosenki, prace plastyczne BYŁO SOBIE ŻYCIE Rozwijanie zainteresowań przyrodą…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/grudzien/