Kategoria: Sówki

LISTOPAD

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI Znajomość symboli narodowych: flaga, godło, hymn (powtórzenie i utrwalenie) Nauka i śpiew hymnu narodowego (trzy zwrotki) Kształtowanie tożsamości narodowej (wiem kim jestem i w jakim kraju mieszkam) Temat w literaturze („Legendy polskie”) i pracach plastycznych Aktywny udział w przygotowaniu uroczystości „Nasza Niepodległa”(wiersze, wybrane piosenki; „Rozkwitały pąki białych róż” i „Marsz Pierwszej Brygady” POCZTA…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/listopad/

Październik

JESIEŃ W LESIE dzieci znają i rozróżniają wybrane: grzyby, drzewa, zwierzęta leśne określają zachowania zwierząt jesienią podają charakterystyczne cechy jesieni stosują kolory jesieni w plastyce wiersze, opowiadania, praca z obrazkiem ULICZNE SYGNAŁY Poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczącego prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nie przestrzegania zakazów właściwe zachowanie…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/pazdziernik/