Kategoria: Sówki

Styczeń

Kontynuacja tematu z grudnia „Było sobie życie” „Babcia i dziadek w przedszkolu” przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka – aktywność teatralna (literacka i muzyczna) na podstawie literatury, wiadomości i doświadczeń dzieci, kształtowanie postawy moralnej w stosunku do starszego pokolenia. Znajomość związków rodzinnych. Zajęcia plastyczne – prezenty dla babci i dziadka „Mity i legendy…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/styczen/

Grudzień

IDĄ ŚWIĘTA Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości Poznawanie tradycji związanych ze świętami i uczestniczenie w nich „Jasełka” Aktywne uczestniczenie w przygotowaniach świątecznych: dekoracje, wiersze, kolędy, piosenki, prace plastyczne BYŁO SOBIE ŻYCIE Rozwijanie zainteresowań przyrodą…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/grudzien/