Kategoria: Założenia dydaktyczne

Maj

WIOSENNA ŁĄKA wiadomości na temat życia ptaków w okresie wiosny na przykładzie bociana poznanie wybranych mieszkańców łąki (wygląd, środowisko i sposób życia) poznanie przedstawicieli grup zwierząt: owady, ryby, ssaki, ptaki temat w literaturze i plastyce, obserwacja roślin i zwierząt (owady, ptaki) na terenie,    karty pracy, zagadki wyrabianie nawyku dbania o środowisko – pojęcie ekologia RODZINNE…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/maj/

Kwiecień

POZNAJEMY ZAWODY Dzieci poznają wybrane zawody poprzez wycieczki i działania praktyczne (np. pieczenie ciasta) Dzieci wymieniają czynności, narzędzia i ubiór danego zawodu Znają czynniki wpływające na zdrowie Znają i stosują podstawowe zasady ruchu drogowego Temat w literaturze, plastyce, praca z obrazkiem, zagadki WIELKANOCNE ZWYCZAJE Poznanie zwyczajów i tradycji Świąt Wielkanocnych  związanych z regionem Interesowanie się…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/kwiecien/

Marzec

W KOSMOSIE Podstawowa wiedza o kosmosie – poszerzanie wiadomości i słownika dzieci Rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnych Temat w literaturze i plastyce Wypowiadanie się na podstawie wysłuchanego tekstu i własnej wiedzy Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej na sylabach PRZEDWIOŚNIE Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie w  przedwiośniu Zapoznanie ze znaczeniem wiosennego przysłowia, prowadzenie kalendarza pogody Nazwy…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/marzec/

Luty

ZIMA Rozpoznawanie i nazywanie charakterystycznych cech zimy Określanie pogody charakterystycznej dla zimy Badamy, doświadczamy, eksperymentujemy – cykl doświadczeń ze śniegiem Zima w literaturze Zima inspiracją prac plastycznych Zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie CO ROBIĄ ZWIERZĘTA ZIMĄ? Rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków ptaków i zwierząt opiekuńczość człowieka w stosunku do zwierząt zimą temat w…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/luty/

Styczeń

„DINOZAURY I ICH ŚWIAT” wzbogacanie, poszerzanie wiedzy o dinozaurach Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat Temat w literaturze, zabawach tematycznych i plastyce „ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ BABCI I DZIADKA” znajomość imion babci i dziadka oraz stopnia pokrewieństwa (rodzice mamy i taty) wyrażanie gestem i ruchem treści tekstu – wiersze, piosenki, inscenizacja odgrywanie roli, odpowiednie zachowanie na…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/styczen/

Bardzo dziękuję rodzicom dzieci:

Kuby za materiały plastyczne: brokaty, kleje z brokatem, naklejki, druciki kreatywne i inne Michała za wypożyczenie reniferów do dekoracji sali  

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/bardzo-dziekuje-rodzicom-dzieci/

Grudzień

NASZE ZABAWKI Szanowanie zabawek swoich i przedszkolnych Zgodna zabawa w grupie (aktywność społeczna) Rozwijanie wyobraźni przestrzennej, fantazji i pomysłowości Temat w literaturze i pracach plastycznych CHOINKA W PRZEDSZKOLU Poznawanie zwyczajów ludowych swojego regionu związanych ze świętami Bożego Narodzenia Interesowanie się zwyczajami panującymi w rodzinie związanymi ze świętami i uczestniczenie w przygotowaniach do nich Wykonanie cyklu…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/grudzien/

Listopad

MOJA OJCZYZNA Znajomość symboli narodowych: flaga, godło, hymn Kształtowanie tożsamości narodowej (wiem kim jestem i w jakim kraju mieszkam) Temat w literaturze („Legendy polskie”) i pracach plastycznych „Spacer wolności” – wyjście z biało – czerwonymi chorągiewkami na ulice Piastowa (w nawiązaniu do 10O – LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI). MOJE MIASTO Znajomość swojego adresu oraz umiejętność przedstawiania…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/listopad/

Październik

„ŻACZEK PRZEDSZKOLACZEK – PASOWANIE” uroczyste włączenie dzieci do społeczności przedszkolnej budzenie wiary we własne możliwości i przełamywanie wewnętrznych zahamowań poprzez reprezentowanie siebie na forum publicznym udział dzieci w przygotowaniu uroczystości (wiersze, piosenki) budowanie pozytywnych relacji między dziećmi, rodzicami „JESIEŃ W LESIE” dzieci potrafią podać charakterystyczne cechy jesieni (wykorzystanie literatury dla dzieci, praca z obrazkiem, historyjki…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/pazdziernik/