Kategoria: Założenia dydaktyczne

Styczeń

Kontynuacja tematu z grudnia „Było sobie życie” „Babcia i dziadek w przedszkolu” przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka – aktywność teatralna (literacka i muzyczna) na podstawie literatury, wiadomości i doświadczeń dzieci, kształtowanie postawy moralnej w stosunku do starszego pokolenia. Znajomość związków rodzinnych. Zajęcia plastyczne – prezenty dla babci i dziadka „Mity i legendy…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/styczen/

Grudzień

IDĄ ŚWIĘTA Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości Poznawanie tradycji związanych ze świętami i uczestniczenie w nich „Jasełka” Aktywne uczestniczenie w przygotowaniach świątecznych: dekoracje, wiersze, kolędy, piosenki, prace plastyczne BYŁO SOBIE ŻYCIE Rozwijanie zainteresowań przyrodą…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/grudzien/

LISTOPAD

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI Znajomość symboli narodowych: flaga, godło, hymn (powtórzenie i utrwalenie) Nauka i śpiew hymnu narodowego (trzy zwrotki) Kształtowanie tożsamości narodowej (wiem kim jestem i w jakim kraju mieszkam) Temat w literaturze („Legendy polskie”) i pracach plastycznych Aktywny udział w przygotowaniu uroczystości „Nasza Niepodległa”(wiersze, wybrane piosenki; „Rozkwitały pąki białych róż” i „Marsz Pierwszej Brygady” POCZTA…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/listopad/

Październik

JESIEŃ W LESIE dzieci znają i rozróżniają wybrane: grzyby, drzewa, zwierzęta leśne określają zachowania zwierząt jesienią podają charakterystyczne cechy jesieni stosują kolory jesieni w plastyce wiersze, opowiadania, praca z obrazkiem ULICZNE SYGNAŁY Poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczącego prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nie przestrzegania zakazów właściwe zachowanie…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/pazdziernik/

Wrzesień

KONIEC WAKACJI – WITAJ PRZEDSZKOLE „Kontrakt” – dzieci znają zasady społeczne i kulturalne obowiązujące w grupie i starają się go przestrzegać Zmiana terenu – dzieci wiedzą jak należy bezpiecznie korzystać ze sprzętu terenowego „Wspomnienia z wakacji” – dzieci opowiadają o swoich wakacjach i prezentują pamiątki z wakacji. Określają miejsce pobytu. JESTEM DYŻURNYM Uczymy się obowiązkowości,…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/wrzesien/