Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień

         1. Projekt edukacyjny – Akademia Kici Koci

         2. To już zima

         3. Święta tuż tuż

         4. Wigilijny czas

         5. Domowi ulubieńcy

Temat :  Projekt edukacyjny – Akademia Kici Koci

 • Popularyzacja treści edukacyjnych zgodnych z podstawą programową dla przedszkoli;
 • Popularyzacja dobrych nawyków i odpowiedzialności społecznej dotyczących relacji rówieśniczych wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych;
 • Wyjaśnienie  dzieciom czym jest „pocztówka”. Zapoznanie z jej formą i niezbędnymi elementami;
 • Wyjaśnienie jakie pocztówka niesie  za sobą intencje i emocje; czym różni się od pozdrowień elektronicznych;
 • Promowanie własnego regionu i przedszkola; Wysłanie pocztówek do Kici Koci;
 • Wyjaśnienie dlaczego segregowanie śmieci jest ważne dla środowiska;
 • Zapoznanie z kolorami i przeznaczeniem pojemników do segregowania śmieci;
 • Rozumienie potrzeby dostarczania witamin dla organizmu;
 • Zapoznanie z pokarmami będącymi źródłem witamin, zachęcanie do ich spożywania;
 • Organizacja witaminowego przyjęcia;
 • Poznanie naturalnych metod wspierania odporności;
 • Poznanie zasad, które mogą uchronić nas przed przeziębieniem;
 • Stymulacja zmysłu dotyku, węchu, smaku podczas przygotowywania świątecznych pierniczków;
 • Próby samodzielnego wygniatania ciasta, wykrajania pierników;
 • Wdrażanie do zachowania porządku podczas zajęć kulinarnych.

 Temat: To już zima.

 • Budowanie zainteresowania przyrodą. Zachęcanie do obserwowania zmian w otoczeniu związanych z zimową porą;
 • Utrwalanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne; utrwalenie nazw elementów pogody);
 • Rozumienie konieczności odpowiedniego ubierania się podczas zimowych dni.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu w czasie zimy.
 • Stymulacja zmysłu dotyku poprzez zabawy ze sztucznym śniegiem;
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat;
 • Ćwiczenia grafomotoryczne – kreślenie prostych wzorów z uwzględnieniem zasad prawidłowego chwytu narzędzi do pisania oraz kreślenie od lewej do prawej.

Temat:  Święta tuż tuż.

 • Wywoływanie radosnego nastroju oczekiwania na Mikołaja;
 • Zapoznanie ze zwrotami grzecznościowymi stosowanymi w sklepie;
 • Poznanie rożnego rodzaju wag;
 • Dostrzeganie potrzeb innych;
 • Stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji słownej i ruchowej;
 • Rozwijanie kompetencji muzycznych; doskonalenie poczucia rytmu;
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała i doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej;
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w parze;
 • Stymulowanie zmysłów: wzroku, słuchu i węchu
 • Rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego

Temat: Wigilijny czas.

 • Poszerzanie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji panujących w kraju w okresie świąt Bożego Narodzenia;
 • Poszerzenie wiadomości na temat tradycji około świątecznych w innych krajach;
 • Rozbudzenie zainteresowania kulturą innych państw;
 • Wspólne kolędowanie-  wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej;
 • Wyrażanie i nazywanie różnych emocji towarzyszących Świętom Bożego Narodzenia;
 • Ćwiczenie uwagi i koncentracji;
 • Kształtowanie umiejętności muzycznych;
 • Rozwijanie pomysłowości; zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych;

Temat: Domowi ulubieńcy.

 • Wzbogacenie wiedzy o zwierzętach domowych; rozbudzenie zainteresowania zwierzętami;
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych; wskazywanie cech charakterystycznych (różnic, podobieństw);
 • Uświadomienie dzieciom konieczności dbania o domowych pupili;
 • Zwrócenie uwagi dzieci na właściwe traktowanie zwierząt;
 • Uświadamianie w jaki sposób psy pomagają ludziom;
 • Kształtowanie umiejętności zachowania się podczas ataku psa;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;

Edukacja matematyczna:

 • Zapoznanie z zasadami prawidłowego ważenia przedmiotów;
 • Poznawanie znaczenia pojęć lżejszy, cięższy;
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaku graficznego liczb ;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w trakcie zabawy;

Współpraca z rodzicami

 • Spotkania indywidualne z rodzicami;
 • Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć oraz do realizacji projektów;
 • Przygotowanie dla Rodziców występu z okazji Świąt Bożego Narodzenia – nagranie niespodzianka;
 • Kontakt mailowy;
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola.