ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

MIESIĄC GRUDZIEŃ

MOTYLE

 1. UBRANIA NA ZIMNE DNI (1 tydz.)
 • Kształtowanie umiejętności dobierania ubrań do pogody
 • Usprawnianie samodzielności w ubieraniu się
 • Próby obserwacji warunków pogodowych
 • Poznanie elementów garderoby zimowej oraz odróżniania ich od elementów garderoby letniej
 • Ćwiczenie grafomotoryki poprzez próby kontynuowania wzorów
 • Nazywanie części ubioru i wskazywanie kolejności ich zakładania
 1. GOŚCIE ZA OKNEM (1 tydz.)
 • Poznanie wybranych ptaków, rozpoznawanie, nazywanie
 • Poznanie pokarmu, którym należy karmić ptaki
 • Zabawy sensoryczne
 • Zbudowanie Karmnika, uświadomienie konieczności dokarmiania ptaków zimą
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie pobytu na świeżym powietrzu
 1. CHOINKOWE OZDOBY. ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA (2 tyg.)
 • Poznawanie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 • Zapoznanie z kolejnymi etapami przygotowań do Świąt
 • Rozwijanie procesów poznawczych poprzez uczestniczenie w zabawach i sytuacjach edukacyjnych
 • Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i dokonywania opisu na podstawie ilustracji
 • Rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych
 • Zachęcanie dzieci do śpiewania kolęd i piosenek o tematyce świątecznej
 • Stwarzanie okazji do swobodnej improwizacji ruchowej przy muzyce

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

– układanie rytmów dwuelementowych, próby układania rytmów trzyelementowych

– określanie liczebności zbiorów utrwalanie przeliczania

– określanie długości. Posługiwanie się pojęciami: krótki, długi, najdłuższy, najkrótszy

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– zakup choinki dla grupy, artykułów potrzebnych do wykonania masy porcelanowej

– w związku z zaistniałą sytuacją- pandemia- spotkania wigilijne w grupach nie odbędą się. Przygotujemy dla Was drodzy rodzice krótki montaż słowno-muzyczny w formie nagrania 🙂

– kontakt mailowy, telefoniczny

– zamieszczanie informacji na stronie internetowej