ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

Tematy kompleksowe:

I  TYDZIEŃ: Zwierzęta z dżungli i sawanny.

– wzbogacenie wiadomości na temat życia egzotycznych zwierząt; dostrzega charakterystyczne cechy zebry, żyrafy,

– poznanie ciekawostek na temat życia krokodyli;

– rozwijanie zainteresowań przyrodą;

– rozwijanie koncentracji uwagi;

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

– rozwijanie sprawności manualnej;

– ilustrowanie ruchem tekstu piosenki;

– rozwijanie kompetencji matematycznych- utrwalenie pojęcia duży, mały

– utrwalenie poznanych sylab otwartych-Metoda Krakowska

II TYDZIEŃ: Zwierzęta naszych pól i lasów.

– wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt i ich środowisk;

– zapoznanie z wyglądem lisa;

– poszerzanie wiedzy na temat wiewiórki;

– kształtowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni- wysoko- nisko, wyżej- niżej;

– poszerzanie wiedzy na temat ptaków;

– poznanie wybranych ptaków żyjących w Polsce;

– zdobywanie wiedzy o zwierzętach : leśnych i polnych;

– rozwijanie sprawności ruchowej:

– rozwijanie sprawności plastycznych:

– poznanie nowych sylab otwartych z głoską „L”- Metoda Krakowska;

III TYDZIEŃ: Marcowa pogoda.

– wzbogacenie wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych;

– określanie aktualnej pogody;

– słuchanie i rozpoznawanie odgłosów natury;

– liczenie i stosowanie liczebników porządkowych w zakresie 5;

– rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych;

– poznawanie zmian zachodzących w pogodzie w marcu,

-wymienianie wybranych zjawisk pogodowych;

IV TYDZIEŃ: Wiosenne przebudzenie.

– wzbogacenie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie wiosną;

– rozwijanie poczucia rytmu, swobodna improwizacja przy muzyce;

– ćwiczenie umiejętności liczenia i porównywania, stosowanie pojęć: więcej, mniej;

– eksperymentowanie i prowadzenie obserwacji przyrodniczych;

– utrwalenie poznanych sylab otwartych- Metoda Krakowska.

V TYDZIEŃ: Wielkanoc.

– wzbogacenie wiadomości na temat Wielkanocy;

– opisywanie co powinno znaleźć się w koszyku wielkanocnym;

– wzbudzenie zainteresowania folklorem;

– zapoznanie z wyglądem kraszanki i pisanki;

– poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych;

– poznanie symboli świątecznych;

– utrwalenie wyglądu figur geometrycznych, zabawy z kołami;

– rozwijanie wyobraźni plastycznej- ozdabianie pisanek;

– rozpoznawanie przedmiotów związanych z Wielkanocą;