Założenia dydaktyczno – wychowawcze na listopad.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c listopad.

Temat: Jesienne nastroje:

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia,
 • wyjaśnianie roli wody w życiu ludzi i zwierząt,
 • obserwowanie różnych zjawisk fizycznych, np. rozpuszczania ciał stałych w cieczy, topnienia, parowania, tonięcia i pływania ciał, rozszczepiani światła (tęcza), zjawisk akustycznych,
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków ,
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie,
 • zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie.

Temat: Dbamy o zdrowie:

 • uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie,
 • dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi,
 • wskazywanie na konieczność systematycznego kontrolowania uzębienia, przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa,
 • rozumienie znaczenia higieny osobistej,
 • przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia,
 • wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu.

 

Temat: Moje domowe zwierzątko:

 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych; wskazywanie cech charakterystycznych (różnic, podobieństw)
 • uświadomienie konieczności właściwego dbania o zwierzęta domowe,
 • godzenie się z porażką i radość z sukcesów kolegów/koleżanek,
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny,
 • uświadamianie w jaki sposób psy pomagają ludziom,
 • kształtowanie umiejętności zachowania się podczas ataku psa,

Temat: Urządzenia elektryczne:

 • poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego,
 • poznawanie zasad działania wybranych urządzeń (np. odkurzacza, miksera, ekspresu) i zasad bezpiecznego korzystania z nich,
 • korzystanie z wybranych urządzeń gospodarstwa domowego przy udziale osoby dorosłej,
 • dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom,
 • posługiwanie się zabawkami na baterie, określanie źródła ich zasilania,
 • „Dawniej i dziś” – oglądanie zdjęć przedstawiających różne źródła światła. Określanie ich kolejności.

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej,
 • określanie przynależności do danego zbioru; używanie przeczenia nie.
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie zagadek logicznych, słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć.
 • Organizacja konkursu plastycznego „Mój przyjaciel – MIŚ”.
 • Rozmowy indywidualne  na życzenie  rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji wychowawczych.
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola