Kategoria: Założenia dydaktyczne

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

1. Witamy przedszkolu– Stwarzanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa.– Ustalenie kodeksu grupowego,– Zachęcanie do dbania o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu.– Zapoznanie z planem dnia w przedszkolu– Zachęcanie do przedstawiania się imieniem i nazwiskiem.– Stwarzanie sytuacji zabawowych sprzyjających poznawaniu imion kolegów i koleżanek z grupy.– Zachęcanie do zabaw w małych grupach,…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/zalozenia-dydaktyczne-sowki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-wrzesien-4/