Kategoria: Założenia dydaktyczne

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na wrzesień

Witajcie w przedszkolu – Zapoznanie dzieci z nową salą, wskazanie półeczek – Zachęcanie do poznania imion kolegów i koleżanek z grupy – Przypomnienie kontraktu grupowego – Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym – umuzykalnianie dzieci, reagowanie na muzyczne sygnały -rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej Droga do przedszkola – rozwijanie umiejętności poruszania…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/zalozenia-dydaktyczne-sowki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-wrzesien-2/