Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Grudzień

I. Co cieszy Świętego Mikołaja

– poznawanie postaci Świętego Mikołaja

– budzenie zainteresowań  literą e E i cyfrą 7

– wypowiadanie się na podstawie wysłuchanego tekstu

– poznawanie tradycji mikołajkowych w innych krajach

– rozwijanie sprawności fizycznej- poznanie zawodu górnika

– uczestniczenie w akcjach charytatywnych


II. Jakie sporty uprawia pani Zima

– rozpoznawanie oznak zimy

– uczestniczenie w eksperymentach ze śniegiem

– utrwalenie nazw dni tygodnia i miesięcy

– budzenie zainteresowania literą s S

– rozpoznawanie cyfr od 0 do 7

– rozwijanie umiejętności plastycznych

– poznawanie wybranych, zimowych dyscyplin sportowych

III. Tradycje Bożego Narodzenia

– zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia

– budzenie zainteresowań  literą b B

– doskonalenie umiejętności składania personalizowanych życzeń

– utrwalenie zapisu cyfrowego liczb od 0 do 7

– aktywne uczestniczenie w zajęciach gimnastycznych

– rozwijanie umiejętności plastycznych

IV. Który żywioł jest najważniejszy ?

– poznawanie cech charakterystycznych żywiołów: ogień, woda, powietrze, ziemia i ich roli w życiu człowieka

– słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na ich temat

– branie udziału w doświadczeniach i eksperymentach związanych z żywiołami

– rozwijanie umiejętności plastycznych
Aktywne uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach prowadzonych Metodą Krakowską

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

  • Konkurs grupowy „Ekologiczna ozdoba choinkowa”
  • występ z okazji Świąt Bożego Narodzenia 21.12.2021r. godz. 15:15
  • przygotowanie strojów na występy
  • systematyczne przynoszenie przedmiotów potrzebnych na zajęcia
  • stały kontakt mailowy i telefoniczny
  • zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola