ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE STYCZEŃ

 1. Temat: Mijają dni, miesiące, lata
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia.
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • odpowiadanie na zadane pytania
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Temat: Zima i zwierzęta
 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.
 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; dokarmianie ich.
 • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą.
 • obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku)
 • rozpoznawanie i nazywanie figur, znaków, symboli.
 • Temat: Babcia i dziadek
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
 • dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt
 • uczestniczenie w przedszkolnych spotkaniach (uroczystościach) z rodzicami, dziadkami z okazji ich świąt; wręczanie upominków, przedstawianie krótkiego programu artystycznego.
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

Organizacja czasu i przestrzeni

 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia.
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • liczenie na palcach.
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • systematyczne przynoszenie przedmiotów potrzebnych na zajęcia
 • stały kontakt mailowy i telefoniczny
 • zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola

 ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

GRUPA MOTYLKI

 1. Temat: Mijają dni, miesiące, lata
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia.
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • odpowiadanie na zadane pytania
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Temat: Zima i zwierzęta
 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.
 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; dokarmianie ich.
 • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą.
 • obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku)
 • rozpoznawanie i nazywanie figur, znaków, symboli.
 • Temat: Babcia i dziadek
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
 • dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt
 • uczestniczenie w przedszkolnych spotkaniach (uroczystościach) z rodzicami, dziadkami z okazji ich świąt; wręczanie upominków, przedstawianie krótkiego programu artystycznego.
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

Organizacja czasu i przestrzeni

 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia.
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • liczenie na palcach.
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • systematyczne przynoszenie przedmiotów potrzebnych na zajęcia
 • stały kontakt mailowy i telefoniczny
 • zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola