ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE WRZESIEŃ

 1. Temat: To ja i moja grupa (2 tygodnie)
 2. uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 3. nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.).
 4. odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 5. słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 6. uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
 7. uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
 8. określanie, na podstawie dwóch obrazków, co zdarzyło się wcześniej, a co później.
 9. skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 10. nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.).
 11. uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
 12. Temat: Moja droga do przedszkola
 13. poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej).
 14. poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; nazywanie ich czynności, narzędzi, przyborów potrzebnych im do pracy.
 15. rozpoznawanie wybranych znaków drogowych.
 16. malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.
 17. Temat: Idzie jesień, przez las…. przez park (2 tyg)
 18. obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola.
 19. gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystywanie ich do wszelkiej działalności: matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji lub w ćwiczeniach ruchowych.
 20. uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych).
 21. odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 22. układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

Orientacja przestrzenna

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
 • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Liczenie

 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • Zebranie organizacyjne- informacja zostanie podana na oddzielnym ogłoszeniu
 • Wspólne tworzenie jesiennego kącika przyrody
 • Stały kontakt mailowy i telefoniczny
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola