Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec

I Tydzień: Dlaczego w marcu jest jak w garncu?

– zapoznanie z wiosennymi przysłowiami;

– budzenie zainteresowania literami;

– rozwijanie mowy;

– rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania;

– rozwijanie sprawności fizycznej;

– zapoznanie z wybranymi ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi;

– zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie;

– zapoznanie ze znaczeniem wody dla środowiska oraz z korzyścią czerpaną z wody przez żywe organizmy.

II Tydzień: Z czego to jest zrobione?

– zapoznanie w wyglądem litery G,g;

– poznawanie etapów powstawania chleba;

– poznawanie sposobów otrzymywania sera;

– poznawanie sposobu pozyskiwania wełny;

– poznanie sposobu otrzymywania papieru;

– rozwijanie umiejętności plastycznych;

– rozwijanie myślenie logicznego;

– rozwijanie sprawności fizycznej;

III Tydzień: Kubusiowi przyjaciele natury- realizacja programu ekologicznego

– wyjaśnienie własnymi słowami „ Co to jest las”;

– poznanie zasad zachowania w lesie, które nie szkodzą zwierzętom i roślinom;

– poznanie zasad dbania o zwierzęta i rośliny;

– wyjaśnienie, do czego potrzebny jest ruch;

– wymienianie sposobów, jak można się ruszać;

– projektowanie własnych ćwiczeń;

– zapoznanie z właściwościami zdrowotnymi warzyw i owoców;

– przygotowanie marchewkowej przekąski;

– zapoznanie z konsekwencjami wpływu smogu na zdrowie;

– zapoznanie z głównymi przyczynami powstawania smogu;

IV Tydzień:  Gdzie ubiera się Pani Wiosna?

– zapoznanie z oznakami wiosny;

– poznanie litery F,f w toku zabawy;

– rozwijanie orientacji przestrzennej;

– poznanie wybranych ptaków wędrownych;

– zapoznanie ze zjawiskami charakterystycznymi dla wiosny;

– zapoznanie z ludowymi obrzędami związanymi z pierwszym dniem wiosny;

– zapoznanie z budową i cechami wybranych kwiatów wiosennych;

V Tydzień:  O czym marzą zwierzęta?

– zapoznanie z literą W, w;

– rozwiązywanie zagadek matematycznych;

– zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi z ludźmi w domu;

– zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi w polu i ich zwyczajami;

– rozwijanie wyobraźni muzycznej;

– poznanie zwierząt mieszkających w różnych warstwach lasu;

– zapoznanie z częściami ciała zwierząt, poszerzanie słownictwa;