Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc marzec

Tematy kompleksowe:

I Tydzień „Chciałbym być matematykiem”

II Tydzień „ Dbamy o higienę osobistą”

III Tydzień „ Marcowa pogoda”

IV Tydzień „ Wiosna tuż, tuż”

V  Tydzień „ Wiosenne porządki”

Założenia dydaktyczno – wychowawcze:

– doskonalenie umiejętności segregowania przedmiotów

– określanie wysokości przedmiotów (wysoki, niski)

– rozwijanie umiejętności określania masy przedmiotów, używanie określeń lekki-ciężki

– zapoznanie z podstawowymi zasadami dbania o higienę jamy ustnej

– zapoznanie z techniką prawidłowego czyszczenia nosa

– zapoznanie z wiedzą na temat rozprzestrzeniania się wirusów

– kształtowanie umiejętności dbania o skórę przez cały rok

– kształtowanie umiejętności dbania o czystość rąk

– zapoznanie z prawidłową techniką  mycia rąk

– poznawanie i nazywanie wiosennych kwiatów

–  nazywanie ptaków przylatujących z ciepłych krajów

– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących wiosną w przyrodzie

– podawanie cech wiosennego krajobrazu

– słuchanie krótkich utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści

– zapoznanie z nazwami narzędzi ogrodniczych

– nazywanie przedmiotów służących do sprzątania

– budowanie krótkich wypowiedzi na temat przedstawionej ilustracji

– kontynuowanie rozpoczętego rytmu

– tworzenie pracy plastycznej wg podanego wzoru