Założenia dydaktyczno – wychowawcze na listopad

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD

GRUPA „ŚWIETLIKI”

Temat: Pada deszcz.

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu.
 • „Jesienna muzyka” – rozpoznawanie wysokości dźwięków
 • „Krople deszczu” – ćwiczenia liczbowe
 • Takie same – rozwijanie spostrzegawczości
 • „Mój parasol” – rozwijanie inwencji twórczej i sprawności manualnej

Temat: Dbamy o zdrowie.

 • Zwrócenie uwagi na konieczność dbania o higienę osobistą
 • „Kto leczy ząbki?” – zapoznanie z pracą stomatologa
 • „Kto będzie zdrowy?” „Kto zachoruje?” – ćwiczenia klasyfikacyjne
 • Małe – duże – rozwijanie umiejętność określania wielkości
 • „Mydełko” – porównywanie kształtu, koloru i zapachu – poznawanie wielozmysłowe
 • Lekkie – ciężkie – porównywanie masy przedmiotów

Temat: Domowi ulubieńcy.

 • Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu; (karmienie ich, wizyty u weterynarza, zapewnienie  odpowiedniego  miejsca  na  odpoczynek  i sen, wychodzenie na spacer)
 • Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.
 • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej – składanie w całość obrazków
 • Rozwijanie mowy i pamięci – praca na podstawie historyjki obrazkowej – wskazywanie obrazków dotyczących określonej treści
 • „Jakie to zwierzątko?”– zabawy dźwiękonaśladowcze, zagadki dźwiękowe – rozwijanie pamięci słuchowej

Temat: Urządzenia w moim domu.

 • Poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowegowzbudzanie zainteresowania techniką
 • Ćwiczenia orientacji przestrzennej względem siebie – przed, za, obok, nad
 • „Urządzenia w moim domu” – ćwiczenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat
 •  Przybliżenie dzieciom zagrożeń związanych z użytkowaniem niektórych sprzętów gospodarstwa domowego, próby przewidywania skutków, zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania określonych zasad i reguł

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

Doskonalenie umiejętności liczenia – przeliczanie na konkretach.

Kształtowanie orientacji przestrzennej względem siebie: nad, przed, za, obok.

Dostrzeganie i kontynuowanie rytmów.

Łączenie w pary.

Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność, porównywanie masy przedmiotów – określanie: lekkie, ciężkie.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– realizacja projektu edukacyjnego „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”,

– aktualizacja tablicy informacyjnej dla rodziców,

– aktualizacja strony internetowej,

– rozmowy indywidualne na życzenie rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji.