ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ GRUPA MOTYLKI   Temat: Idzie zima ze śniegiem dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzi...

Sygnały sensoryczne wysyłane przez dziecko.  W przedszkolu czy szkole kontroluje emocje, w domu je wyładowuje. Co to oznacza? Bodźce multisensory...

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.  W tym roku minęło dokładnie 30 lat od podpisania najw...

19 listopada gościliśmy w naszym przedszkolu Folk Kapelę „Góralska Hora”. Dzieci z radością wzięły udział w  audycji opowiadają...