Kategoria: Świetliki

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na maj.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MAJ Moja miejscowość, mój region. Określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto) Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, symboli, ważniejszych obiektów i miejsc. Zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.). Uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych. Utrwalanie zwrotów grzecznościowych Rozwijanie znajomości zasad fair play…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-maj/

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na kwiecień

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA KWIECIEŃ Wiosenne powroty Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy) Wzbogacanie wiedzy o ptakach – omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd). Nazywanie cech przedmiotów: kształt, barwa, faktura, wydawany dźwięk, funkcja (np. do czego służy samochód). Opowiadanie o obrazkach…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-kwiecien/

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na marzec.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC   Zwierzęta z dżungli i sawanny poznawanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych. skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela. słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego opowiadania układanie historyjek obrazkowych zgodnie z przebiegiem zdarzeń wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.  Zwierzęta naszych pól i lasów obserwowanie okazów przyrodniczych…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-marzec-2/

Zebranie z Rodzicami

Dnia 5 marca br. (we wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się w grupie „Świetliki” zebranie podsumowujące pracę dydaktyczno  –  wychowawczą w I semestrze. Serdecznie zapraszamy.

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zebranie-z-rodzicami/

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na luty

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na luty Projekt Teatr (kontynuacja) Recytowanie rymowanek, wierszy, połączone z odpowiednią mimiką, odpowiednim gestem, ruchem Odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych Uczestniczenie w przedstawieniach wystawianych przez starszych kolegów Uczestniczenie w przygotowywaniu rekwizytów, elementów scenografii, strojów do przedstawień parateatralnych. Poszerzanie wiedzy i słownictwa dotyczącego teatru Rozwijanie wiedzy dotyczącej osób pracujących w teatrze Poznawanie roli,…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-luty/

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na styczeń

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na styczeń Babcia i dziadek Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny Dzielenie się informacjami na temat rodzinnych uroczystości Przygotowanie i  uczestniczenie  w  przedszkolnym  spotkaniu  z  okazji  Dnia Babci i Dnia Dziadka „Dlaczego okazywanie uczuć jest ważne?” – rozwijanie więzi z rodziną Kształtowanie postawy szacunku do osób starszych Zima i zwierzęta Obserwowanie przyrody w…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-styczen/

Dzień Babci i Dziadka

Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków na spotkanie z okazji Ich święta, które odbędzie się 16 stycznia 2019 r. o godz. 15:00 w sali gimnastycznej.

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/dzien-babci-i-dziadka-2/

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na grudzień Jak wyglądał świat przed milionami lat Poznawanie wybranych zwierząt i roślin z czasów prehistorycznych (dinozaury, paprocie) Poznawanie historii powstawania węgla kamiennego i jego właściwości „Dawno, dawno temu” – wdrażanie do uważnego słuchania „Mój dinozaur” – rozwijanie sprawności manualnej Idzie zima ze śniegiem. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą Zwracanie uwagi na…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-grudzien/

Zapraszamy na wspólne kolędowanie.

Drodzy Rodzice. Serdecznie zapraszamy na świąteczne spotkanie i wspólne kolędowanie, które odbędzie się w naszej grupie 12 grudnia 2018 r. o godz. 15:00.

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zapraszamy-na-wspolne-koledowanie/