Założenia dydaktyczno-wychowawcze GRUDZIEŃ

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

GRUPA MOTYLKI

 

 1. Temat: Idzie zima ze śniegiem
 • dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich.
 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.
 • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układanie rymów do podanych słów

 

 1. Temat: Idą święta(2 tyg.)
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.
 • Wdrażanie do bycia aktorem, nauka wierszy i piosenek na Jasełka
 • Zabawy z masą piernikową, ozdabianie pierników według własnego pomysłu.

 

 1. Temat: Jak wyglądał świat przed milionami lat (2 tyg.)
 • Poznanie wiadomości na temat świata prehistorii
 • Utrwalanie i poszerzanie wiadomości na temat świata dinozaurów
 • Lepienie w różnorodnych masach- ćwiczenia motoryki małej
 • kończenie zdań, np. Gdyby ryby potrafiły mówić, to…
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.

 

NAUKA CZYTANIA METODĄ KRAKOWSKĄ:

Utrwalanie samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, wprowadzenie paradygmatów  MA, MO, ME, MU, MY, MI

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 • Wprowadzenie znaku >, <
 • Umiejętność posługiwania się kalendarzem
  • Utrwalanie nazw miesięcy

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • 18 grudnia godz. 15.00 Jasełka grupowe
 • Udział w projekcie „Bohater tygodnia”

Pomoc w nauce wierszy i piosenek na przedstawienie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, przygotowanie strojów

 • Stały kontakt mailowy i telefoniczny
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola