Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

Temat kompleksowy -WARZYWA

– wskazywanie, nazywanie i rozpoznawanie zmysłami warzyw
– rozpoznawanie środowiska przyrodniczego sad, ogród warzywny
– budowanie krótkich wypowiedzi na określony temat
– rozpoznawanie i nazywanie figury geometrycznej- koło
Temat kompleksowy – JESIEŃ W PARKU – ZWIERZĘTA W PARKU
– słuchanie krótkich utworów literackich, odpowiadanie na pytania dotyczące treści
– poznawanie darów jesieni orzechy, kasztany, żołędzie, jarzębina, liście
– poznawanie środowiska przyrodniczego – park
– klasyfikowanie przedmiotów na podstawie jednej cechy – kształt
Temat kompleksowy – LAS JESIENIĄ – ZWIERZĘTA W LESIE
– rozpoznawanie i nazywanie zwierząt – wiewiórka, jeż, sarna, dzięcioł
– rozpoznawanie środowiska przyrodniczego – las
– poznawanie i stosowanie pojęć określających wielkość – duży, mały
– nazywanie i rozpoznawanie grzybów jadalnych i trujących
Temat kompleksowy- PRZYGOTOWANIE DO ZIMY
– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie
– zapoznanie ze sposobami przygotowania się ludzi i zwierząt do zimy – zapasy
– dokarmianie zwierząt zimą
– określenie położenia przedmiotów w przestrzeni – wysoko – nisko