Założenia dydaktyczno – wychowawcze na wrzesień.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c wrzesień.

Temat: Witajcie w przedszkolu

 • zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, zwracanie uwagi na ich wygląd i przeznaczenie,
 • zapoznanie z nowymi zasadami higieny obowiązującymi w przedszkolu,
 • przypomnienie reguł i zwyczajów panujących w grupie,
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw.
 • określanie swoich cech fizycznych – wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu); rozwijanie percepcji wzrokowej,
 • rozpoznawanie papieru o różnych fakturach,

 

Temat: Droga do przedszkola

 • utrwalanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni,
 • rozwijanie zainteresowania ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji,
 • zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej,
 • przybliżanie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa,
 • kształtowanie umiejętności sygnalizowania potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić,
 • omawianie znaczenia wybranych znaków drogowych: ostrzegawczych, informacyjnych, zakazu i nakazu.
 • rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych, ukośnych,

 

Temat: Nadeszła jesień.

 • rozpoznawanie zjawisk pogodowych charakterystycznych dla jesieni; wypowiadanie się na temat aktualnej pogody,
 • zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park,
 • wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej,
 • rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki – nauka piosenki „Kolorowe liście”,
 • rozpoznawanie i nazywanie drzew rosnących w parku oraz ich liści i owoców,
 • poznawanie idei tworzenia parków narodowych i rezerwatów,
 • zapoznanie z wybranymi grzybami – jadalnymi i niejadalnymi.

 

Temat: Co robią zwierzęta jesienią.

 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt leśnych,
 • zapoznanie się ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy,
 • dostrzeganie i opisywanie różnic w wyglądzie lasu i parku,
 • zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy,
 • nauka zgodnego działania w grupie podczas zabaw ruchowych i badawczych,
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość i przynależność.
 • budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi,
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników,
 • kształtowanie umiejętności stosowania określeń: przed, za, po lewej stronie, po prawej stronie,

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć
 • Stały kontakt – rozmowy indywidualne na życzenie rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji wychowawczych.
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola