Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc luty

  1. Kim będę gdy dorosnę?
  2. Czy Kot w butach był na weselu Kopciuszka? Realizacja projektu pt.: „Bajkowa wyprawa”
  3. Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?
  4. Gdzie puka sztuka?

Temat : Kim będę gdy dorosnę?

– Zapoznanie z wybranymi zawodami wykonywanymi dawniej i dziś;
– Rozwijanie mowy;
– Rozwijanie ekspresji ruchowej;
– Dostrzeganie zmian technologicznych;
– Poszerzanie wiedzy o wynalazkach; Zapoznanie z historią wynalazku na podstawie telefonu;
– Rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych.

Temat: Czy Kot w butach był na weselu Kopciuszka? Realizacja projektu pt.: „Bajkowa wyprawa”

– Rozbudzanie zainteresowania literaturą klasyczną, upowszechnianie czytelnictwa;
– Systematyczne Poznawanie bajek z zakresu literatury klasycznej; wymienianie wybranych postaci bajkowych;
– Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno;
– Poznanie zawodu bibliotekarza;
– Zapoznanie ze sposobami korzystania z biblioteki;
– Poznanie nowych pojęć : autor, ilustrator, tłumacz;
– Doskonalenie umiejętności komunikowania się, w tym posługiwania się pełnymi zdaniami i tworzenia spójnych wypowiedzi. Poszerzanie słownictwa;
– Rozbudzanie wyobraźni, kreatywności i twórczego myślenia;

Temat: Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?

– Poznanie tradycji tłustego czwartku;
– Poznanie wybranych własności cukru;
– Poznanie produktów spożywczych, które zawierają cukier;
– Stwarzanie okazji do konstruowania wypowiedzi na określony temat;
– Rozwijanie zdolności twórczych;
– Rozwijanie ciekawości badawczej;

Temat: Gdzie puka sztuka?

– Rozwijanie wiedzy o teatrze, kinie, filharmonii, muzeum;
– Poznawanie zasad kulturalnego zachowania w teatrze, kinie, filharmonii, muzeum;
– Poznawanie rodzajów teatrów;
– Poznawanie wybranych instrumentów orkiestrowych;
– Rozwijanie słownictwa;
-Rozwijanie umiejętności plastycznych;

Rozwijanie zainteresowania literami : c, C, p, P, r, R, oraz liczbą 10 w toku zabaw.

Edukacja matematyczna:

– Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaku graficznego liczb;
– Doskonalenie umiejętności liczenia na materiale konkretnym;
– Doskonalenie umiejętności porównania liczebności zbiorów;
– Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów;
– Utrwalanie nazw dni tygodnia, miesięcy;

Metoda Krakowska- Symultaniczno – Sekwencyjna nauka czytania :

– Wprowadzenie sylab otwatych: FA, FO, FE, FU, FÓ, FI, FY; WA, WO, WE, WU, WÓ, WI, WY- powtarzanie, rozumienie, nazywanie;
– Utrwalanie dotychczas poznanych sylab otwatych:
– Odczytywanie sylab otwartych z zeszytu: ” Kocham czytać” J. Cieszyńskiej, zeszyt 5

Współpraca z rodzicami:

– Rozmowy indywidualne na życzenie rodziców;
– Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
– Kontakt mailowy i messengerowy;
– Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola;
– Zebranie grupowe podsumowujące pracę dydaktyczno- wychowawczą w I semestrze.
– Bal karnawałowy – Przygotowanie stroju dla dziecka;